Georgij Wiaczesławowicz Kurdiumow

Z Historia AGH
Georgij Wiaczesławowicz Kurdiumow
Georgi Kurdiumow.jpg
Nazwisko Kurdiumow
Imię / imiona Georgij Wiaczesławowicz
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 14 lutego 1902
Miejsce urodzenia Rylsk
Data śmierci 6 lipca 1996
Miejsce śmierci Moskwa
Dyscyplina/specjalności metaloznawstwo, fizyka metali


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1967
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za zasługi dla rozwoju fizyki metali a w szczególności teorii przemian bezdyfuzyjnych

Georgij Wiaczesławowicz Kurdiumow (1902-1996)

(Георгий Вячеславович Курдюмов)

Dyscyplina/specjalności: metaloznawstwo, fizyka metali

Nota biograficzna

Urodził się 1 (14) lutego 1902 roku w Rylsku. Zmarł 6 lipca 1996 roku w Moskwie.

W 1926 roku ukończył Instytut Politechniczny w Leningradzie (obecnie Petersburg).

Pracował w Instytucie Fizyki Technicznej w Leningradzie (1924-1932), w Laboratorium Przemian Fazowych Instytutu Metaloznawstwa w Dniepropietrowsku (1932-1944), a w latach 1933-1941 był profesorem fizyki metali w Uniwersytecie w Dniepropietrowsku. Od 1945 roku był dyrektorem Centralnego Instytutu Metalurgii Żelaza w Moskwie.

W 1926 roku rozpoczął, wspólnie z profesorem G. Sachsem we Frankfurcie, studia nad krystalografią przemiany martenzytycznej, które dały podstawy teorii przemian martenzytycznych w stali i w innych stopach. Opisał zjawiska umocnienia metali i stopów. Jego prace naukowe dotyczyły badań struktury stali hartowanej stopów obrobionych cieplnie oraz martenzytu.

Współpracował z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach. 12 maja 1967 roku na uroczystym posiedzeniu Senatu AGH J. M. Rektor prof. Kiejstut Żemaitis wręczył Mu doktorat honoris causa AGH.

Członek Amerykańskiego Towarzystwa Metalurgicznego (od 1965).

Członek Ukraińskiej Akademii Nauk (od 1946), Akademii Nauk NRD (od 1969), członek zwyczajny Akademii Nauk ZSRR. Doktor honoris causa AGH (1967).

Odznaczenia i nagrody

Liczne najwyższe nagrody naukowe ZSRR

Źródła do biogramu

Książki

  • Materiały Informacyjne [nr 4]. Komisja Propagandowa Komitetu Obchodu 50-lecia AGH. Kraków 1969, s. 94
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : informator. Red. J. Kajtoch. Kraków 1994, s. 26, [foto]

Artykuły

  • [G. W. Kurdiumow - doktor honorowy AGH]. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 265. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo z. 37 1970, s. [161]-162, [foto]
  • Wykaz osób, które otrzymały Doktoraty Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 18

Inne

  • Георгий Вячеславович Курдюмов [online] [przeglądany 21.07.2016]. Dostępny w: https://goo.gl/AsZ1xA
  • Na podstawie materiałów Archiwum AGH
  • Na podstawie materiałów Muzeum Historii AGH