Zbigniew Łucki

Z Historia AGH
Zbigniew Łucki
Nazwisko Łucki
Imię / imiona Zbigniew
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 15 października 1938
Miejsce urodzenia Przysłup


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, ekonomika górnictwa naftowego i gazownictwa, zarządzanie w górnictwie naftowym i gazownictwie
Wydział Wydział ZarządzaniaProf. dr hab. inż. Zbigniew Łucki (1938–)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, ekonomika górnictwa naftowego i gazownictwa, zarządzanie w górnictwie naftowym i gazownictwie

Nota biograficzna

Urodził się 15 października 1938 roku w Przysłupie.

W 1960 roku ukończył Wydział Górniczy AGH.

W 1960 roku rozpoczął pracę w Zakładzie i Katedrze Wiertnictwa Oddziału Wiertniczo-Naftowego Wydziału Górniczego AGH.

W 1968 roku na podstawie pracy "Analiza przychwyceń rur w otworach wiertniczych przy badaniu tarcia rur o skały", napisanej pod kierunkiem profesora Ludwika Szostaka, uzyskał stopień doktora.

W 1988 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Od 1991 roku był kierownikiem Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania AGH.

W latach 1996-1999 był prodziekanem Wydziału Zarządzania.

W 1998 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego AGH.

W 2001 roku otrzymał tytuł profesora.

Autor ponad 110 publikacji.

Promotor 2 doktoratów.

Wykładał również w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Odznaczenia i nagrody

I Nagroda im. prof. Taklińskiego za działalność dydaktyczną

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/lucki-zbigniew-003408

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 134
  • [Skład Osobowy AGH … 1964/65]. Kraków 1965, s. 37
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 209, [foto]

stan na dzień 3.09.2023