Józef Wojciech Raczkowski

Z Historia AGH
Józef Wojciech Raczkowski
Jozef Raczkowski.jpg
Nazwisko Raczkowski
Imię / imiona Józef Wojciech
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 10 września 1930
Miejsce urodzenia Sanok
Data śmierci 8 stycznia 2018
Dyscyplina/specjalności górnictwo,  geologia inżynierska, wiertnictwo
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH (1969–1974)
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Wiertniczo-Naftowy19691974

Prof. zw. dr hab. inż. Józef Wojciech Raczkowski (1930–2018)

Specjalność: górnictwo, geologia inżynierska, wiertnictwo

Nota biograficzna

Urodził się 10 września 1930 roku w Sanoku. Zmarł 8 stycznia 2018 roku. Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Ukończył studia na AGH (1955); doktorat (1963), habilitacja (1965), profesor nadzwyczajny (1972), profesor zwyczajny (1979).

Pracę w AGH podjął jeszcze podczas studiów. Rozpoczął na Wydziale Geodezji Górniczej początkowo jako młodszy asystent, następnie starszy asystent, adiunkt (1951–1958), docent (1966–1972), profesor (1972). Kierownik (p.o.) Zakładu Wiertnictwa Przemysłowego (1966–1967), kierownik Zakładu Płuczek Wiertniczych i Cementowania (1967–1976), dyrektor Instytutu Wiertniczo-Naftowego (1966–1975), dziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego (1969–1974). Dyrektor Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie 1976–.

Staże krótkometrażowe: Instytut Nafty, Gazu i Geologii, Bukareszt 1960; Instytut Naftowy im. Gubkina, Moskwa 1962–1963; Akademia Górnicza, Freiberg 1967; Politechnika Turyn 1969; Wega-D Geophysical Ltd, Kanada 1988–1989 (kontrakt).

Badania: projektowanie otworów wiertniczych; zjawiska zwiercania skał; technologia płuczek i technika cementowania, zwłaszcza reologia cieczy wiertniczych i zjawiska fizykochemiczne zachodzące w procesie wiercenia otworów.

Członek Komitetu Problemów Energetyki PAN, Komitetu Górnictwa PAN, Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych. Członek rady naukowej Instytutu Górnictwa i Gazownictwa w Krakowie i wielu innych rad naukowych. Redaktor naczelny miesięcznika „Nafta, Gaz”.

Działalność pozanaukowa: projektant i główny projektant w Biurze Projektów Przemysłu Naftowego w Krakowie 1955–1957; starszy inżynier specjalista w Przedsiębiorstwie Geologicznym w Krakowie 1958–1961; członek Rady Nadzorczej W.O. Petrobaltic 1977–1980; członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (przewodniczący Komitetu Techniki Wiertniczej i Eksploatacji 1976–1981; członek ZG 1977–1980).

Autor około 200 prac, w tym kilka monografii i rozpraw, skryptów, podręczników. Autor kilku patentów. Promotor kilkunastu prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Złota Odznaką „Zasłużony dla Górnictwa Naftowego”, Nagrody: Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Min.-Kier. Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, NOT oraz Nagroda im. I. Łukasiewicza

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/raczkowski-jozef-005896

Źródła do biogramu

Książki

 • 40th anniversary 1967-2007. Drilling, Oil and Gas Faculty AGH University of Science and Technology in Cracow. Kraków 2007, s. 32, 207-208, [foto]
 • Jubileusz XXX-lecia 1967–1997. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 1997, s. [20]
 • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 301-302, [foto]
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3. Warszawa 1993, s. 589–590
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 1073-1074
 • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 1. Warszawa 1984, s. 793
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 294-295, [foto]
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M - R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 619, [foto]

Artykuły

 • Dziennik Polski 2018, nr 8 (11 I 2018), s. A11 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2018, nr 9 (12 I 2018), s. A11 [nekr.]
 • Prof. zw. dr hab. inż. Józef Wojciech Raczkowski. Wiadomości Naftowe i Gazownicze, 2006, nr 6, s. 31-32, [foto]

Inne