Władysław Michalik

Z Historia AGH
Władysław Michalik
Władysław Michalik.jpg
Nazwisko Michalik
Imię / imiona Władysław
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 14 marca 1926
Miejsce urodzenia Czechowice
Data śmierci 17 marca 2021
Miejsce śmierci Victoria
Dyscyplina/specjalności chemia, elektrochemia, korozja
Wydział Wydział Technologii i Mechanizacji OdlewnictwaDr Władysław Michalik (1926-2021)

Dyscyplina/specjalności: chemia, elektrochemia, korozja

Nota biograficzna

Urodził się 14 marca 1926 roku w Czechowicach. Zmarł 17 marca 2021 roku w Victorii w zachodniej Kanadzie.

W 1952 roku ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując stopień magistra z zakresu chemii.

Jeszcze w czasie studiów podjął pracę w Katedrze Górnictwa II Wydziału Górniczego AGH, następnie od 1952 roku pracował w Katedrze Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej.

Od 1 stycznia 1953 roku był kierownikiem Działu Stabilizacji Katedry Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej.

W 1954 roku roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Chemii Fizycznej Katedry Chemii Fizycznej i Elektrochemii Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1965 roku został adiunktem.

W 1966 roku na podstawie pracy "Badania kinetyki i mechanizmu korozji cynku w stanie lanym przy zastosowaniu wirującego dysku", przygotowanej w Zakładzie i Katedrze Chemii Ogólnej Wydziału Odlewnictwa, uzyskał doktorat.

W czasie pracy w AGH skupiał się na praktycznym stosowaniu badań w przemyśle. Wspierał przedsiębiorstwa z całej Polski.

Przez wiele lat był opiekunem grup i roczników na Wydziale Odlewnictwa, a także Domu Studenckiego przy ul. Reymonta 17. Pracował także w Rektorskiej Komisji Inwestycyjnej. Będąc członkiem Rady Zakładowej ZNP w AGH, w latach 70-tych był jednym z głównych organizatorów budowy ośrodka wczasowego w Łukęcinie. Brał udział w negocjacjach dotyczących nabycia działki pod budowę, projektowaniu terenu oraz osobiście nadzorował budowę i wyposażenie ośrodka. Był także jednym z inicjatorów i organizatorów budowy budynków mieszkalnych dla pracowników AGH przy ul. Chodowieckiego.

W 1980 roku był adiunktem w Instytucie Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa.

Od 1961 roku był starszym asystentem naukowo-badawczym w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Na zaproszenie Departamentu Chemii University of Victoria w Kanadzie trzykrotnie był tam na stypendiach naukowych. W 1981 roku wykonywał badania potrzebne do ukończenia pracy habilitacyjnej. W trakcie tego pobytu wprowadzono stan wojenny w Polsce i to wydarzenie spowodowało, że pozostał na emigracji.

Pozostał etatowym pracownikiem University of Victoria i nigdy nie wrócił do Polski.

Autor i współautor wielu publikacji i patentów.

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1953/54]. Kraków 1954, s. 101
  • [Skład Osobowy AGH … 1966/67]. Kraków 1967, s. 64
  • [Skład Osobowy AGH … 1979/80]. Kraków 1980, s. 75

Artykuły

  • Myśliwiec M.: Wspomnienie o Władysławie Michaliku. Biuletyn AGH 2021, nr 157-158, s. 50, [foto]

Inne

  • Informacja od p. Macieja Myśliwca - wnuka [inf. z dnia 7.07.2021 i 21.07.2021]