Witold Jastrzębski

Z Historia AGH
Witold Jastrzębski
Witold Jastrzebski.jpg
Nazwisko Jastrzębski
Imię / imiona Witold
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 15 lutego 1965


Dyscyplina/specjalności chemia, nauki chemiczne
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiDr Witold Jastrzębski (1965–)

Dyscyplina/specjalności: chemia, nauki chemiczne

Nota biograficzna

Urodził się 15 lutego 1965 roku.

W 1983 roku Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Busku Zdroju.

W 1988 roku ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1988 roku rozpoczął pracę w Instytucie Fizyki Jądrowej, od 1989 roku Środowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1995 roku rozpoczął pracę w Katedrze Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 2007 roku na podstawie pracy "Spektroskopia oscylacyjna pierścieni krzemotlenowych w strukturach krzemianów i siloksanów", napisanej pod kierunkiem profesora Mirosława Handke, uzyskał stopień doktora. Następnie otrzymał stanowisko adiunkta.

Związany jest z Katedrą Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

Zajmuje się m.in. wykonywaniem pomiarów na spektrometrze fourierowskim w podczerwieni.

Autor ponad 70 publikacji.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/jastrzebski-witold-004129

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 151, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1998]. Kraków 1998, s. 91, 290

stan na dzień 25.01.2023