Zbigniew Bronisław Kędzierski

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zbigniew Bronisław Kędzierski
Zbigniew Kędzierski.jpg
Nazwisko Kędzierski
Imię / imiona Zbigniew Bronisław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 1 września 1942
Miejsce urodzenia Krosno
Data śmierci 25 listopada 2010
Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, metalurgia, metaloznawstwo i obróbka cieplna
Pełnione funkcje kierownik Zakładu Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków AGH (1999–2008)
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bronisław Kędzierski (1942–2010)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, inżynieria materiałowa, metaloznawstwo i obróbka cieplna

Nota biograficzna

Urodził się 1 września 1942 roku w Krośnie. Zmarł 25 listopada 2010 roku i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Absolwent AGH 1967, dr — AGH 1973, dr hab. — AGH 1989, prof. (tytuł) — 2001.

W AGH zatrudniony od 1967 roku. W latach 1999–2008 był kierownikiem Zakładu Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej.

Autor ponad 100 publikacji, w tym 2 książek, 2 patentów. Promotor 2 rozpraw habilitacyjnych.

Członek Comite pour la Siderurgie Ancienne, ASM International 1999, Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej, Komitetu Nauki o Materiałach.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/kedzierski-zbigniew-02801

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 147
  • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 64-66, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2010, nr 277 (27-28 XI 2010), s. A13 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2010, nr 279 (30 XI 2010), s. A11 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2010, nr 280 (1 XII 2010), s. A13 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2010, nr 282 (3 XII 2010), s. A15 [nekr.]
  • Odszedł prof. Zbigniew Kędzierski Dziennik Polski 2010, nr 281 (2 XII 2010), s. A5
  • Prof. dr hab. inż. Józef Dańko : Wydział Odlewnictwa Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Archives of Foundry Engineering 2010, Vol. 10, spec. iss. 2/2010, s. 7-8