Zygmunt Kawecki

Z Historia AGH
Zygmunt Kawecki
Zygmunt Kawecki.jpg
Nazwisko Kawecki
Imię / imiona Zygmunt
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 11 kwietnia 1919
Miejsce urodzenia Wieliczka
Data śmierci 10 listopada 2003
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności budowa maszyn górniczych, mechanizacja kopalń, transport linowy
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1967-1969)
Wydział Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych
Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1993
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych, a zwłaszcza w zakresie maszyn górniczych oraz w uznaniu zasług w rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Państwowa Nagroda III stopnia
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Maszyn Górniczych i Hutniczych19671969


Prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Kawecki (1919–2003)

Dyscyplina/specjalności: budowa maszyn górniczych, mechanizacja kopalń, transport linowy

Nota biograficzna

Urodził się 11 kwietnia 1919 roku w Wieliczce, zmarł 10 listopada 2003 roku w Krakowie. Pochowany na cmentarzu w Wieliczce.

W 1948 roku ukończył studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej.

Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. W czasie okupacji hitlerowskiej członek ZWZ i AK. W latach 1940–1944 był pracownikiem Biura Technicznego Kopalni Soli w Wieliczce.

Z Akademią związany od lutego 1945 roku, początkowo jako młodszy asystent w Katedrze Maszynoznawstwa I, następnie z-ca profesora (1955–1962), docent (1962–1969), profesor (1969), kierownik Zakładu Urządzeń Szybowych (1955–1972), dyrektor Instytutu Maszyn Górniczych Przeróbczych i Automatyki (1972–1982), kierownik Zakładu Maszyn i Urządzeń Górnictwa Podziemnego (1972–1982), w latach 1967-1969 prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych.

W 1959 roku na podstawie pracy "Teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z elektromagnetyczną defektoskopią lin stalowych" napisanej pod kierunkiem profesora Mieczysława Jeżewskiego, otrzymał stopień doktora.

W 1961 roku na podstawie rozprawy "Zagadnienie poprawy ekonomiki transportu szybowego kopalni przez zastosowanie wyciągów jednonaczyniowych w nowym układzie" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1969 roku został profesorem AGH. W 1974 roku otrzymał tytuł profesora.

Współorganizator, a w latach 1995–2001 przewodniczący Konwentu Seniorów AGH.

W roku 1982 roku przeszedł na emeryturę.

W 1993 roku otrzymał doktorat honoris causa AGH za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych, a zwłaszcza w zakresie maszyn górniczych oraz w uznaniu zasług w rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.

Opublikował około 200 prac (książki i artykuły, patenty) z zakresu mechanizacji kopalń.

Był promotorem kilkunastu prac doktorskich.

Współpracował z licznymi polskimi jednostkami resortowymi. Członek Komitetu Górnictwa PAN (1977–1981), organizator i przewodniczący Sekcji Mechanizacji Górnictwa (1977–1981). Honorowy członek Międzynarodowej Organizacji badania Trwałości Lin OIPEEC. Był delegatem Polski do Komitetu Studiów Linowych Międzynarodowej Organizacji Transportu Linowego OITAF. Aktywnie uczestniczył w pięciu światowych kongresach OITAF.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Armii Krajowej, Medal Srebrny Virtuti Militari, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Partyzancki, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużony dla KGHM — Polska Miedź, Zasłużony Nauczyciel PRL, Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia, Państwowa Nagroda III stopnia

Źródła do biogramu

Książki

 • 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga. Kraków 2012, s. 97, [foto]
 • Aktualne problemy optymalizacji transportu pionowego w polskich kopalniach : nowe zadania wyższych szkół technicznych związane z integracją z Unią Europejską. [Red. J. Kuleczka]. Kraków 1999, s. 5-9, [foto] (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego ; nr 16)
 • Duda J.: 141 spotkanie z cyklu "Wieliczka-Wieliczanie" pt. "Związki Wieliczki i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w 90. lecie Uczelni (1919-2009)". Wieliczka 2007 (Biblioteczka Wielicka ; z. 86), s. 20
 • Engel Z.: Sześćdziesiąt lat minęło... Kraków 2012, s. 103-104, 215, [foto]
 • Hansel J.: Badania magnetyczne lin stalowych : 60 lat rozwoju metody w AGH. Kraków 2006, s. 72-74 (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego ; nr 35)
 • Gawroński W.: Słownik biograficzny wieliczan. Wieliczka 2008, s. 85-88, [foto]
 • Konieczna E.: Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach. Kraków 2008, s. 127-130, [foto]
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 75
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3. Warszawa 1993, s. 283-284
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 515-516
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 145

Artykuły

 • Biuletyn Rektora [AGH] 1992, październik, (Sprawozdanie rektora za rok akademicki 1991/1992), s. 28
 • Biuletyn Rektora [AGH] 1992, 15 września, s. 4
 • Biuletyn Rektora [AGH] 1993, nr 9, s. 7-8
 • Doktorzy honoris causa wypromowani przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 108, s. 10
 • Engel Z. W.: Półwiecze działalności Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 108, s. 6-10
 • Hansel J.:Jubileusz 80-tych urodzin Profesora Zygmunta Kaweckiego. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 70, s. 31, [foto]
 • Hansel J.: Profesor zwyczajny doktor habilitowany inżynier Zygmunt Kawecki doktor honoris causa AGH. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 108, s. 17-18, [foto]
 • Jubileusz 50-lecia Wydziału Elektromechanicznego. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 25, s. 18
 • Klich A.: Działalność profesora dra hab. inż. Zygmunta Kaweckiego w siedemdziesiątą rocznicę jego urodzin. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej ; nr 1256. [Seria] Mechanika 1989, z. 17, s. 9-35, [foto]
 • Klich A.: Profesor Zygmunt Kawecki : wspomnienie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2003, nr 124, s. 15-16, [foto]
 • Konieczna E.: Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach : Profesor Zygmunt Kawecki. Miesiąc w Krakowie 2008, nr 9, s. 50-51, [foto]
 • Podrzucki C.: Konwent Seniorów AGH w dwóch ostatnich kadencjach swej działalności. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 90, s. 7-8
 • Wykaz osób, które otrzymały doktoraty Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 18