Tadeusz Józef Michał Pawlik

Z Historia AGH
Tadeusz Józef Michał Pawlik
Tadeusz Pawlik.jpg
Nazwisko Pawlik
Imię / imiona Tadeusz Józef Michał
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 17 sierpnia 1921
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 10 kwietnia 2009
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności metalurgia, gospodarka cieplna, budowa pieców przemysłowych, modelowanie procesów cieplnych
Pełnione funkcje Wicedyrektor Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH (1969–1978)
Wydział Wydział Metalurgiczny


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Józef Michał Pawlik (1921–2009)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, gospodarka cieplna, budowa pieców przemysłowych, modelowanie procesów cieplnych

Nota biograficzna

Urodził się 17 sierpnia 1921 roku w Krakowie. Zmarł 10 kwietnia 2009 roku w Krakowie. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1940 roku rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej w Krakowie. W 1942 roku podjął studia hutnicze w ramach tajnych kompletów nauczania i w marcu 1943 roku został przyjęty na trzeci rok studiów na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej. W 1947 roku ukończył studia na Wydziale Hutniczym.

W 1961 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych, w 1966 roku - stopień doktora habilitowanego, w 1973 roku - tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1979 roku - profesora zwyczajnego.

Od początku 1942 roku uczestniczył w tworzeniu nowych struktur Akademii w celu przygotowania jej do podjęcia pełnej działalności po odzyskaniu niepodległości. W dniu 1 lutego 1945 roku otrzymał formalny angaż i został jej pracownikiem.

Przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej. W latach 1945–1948 był młodszym asystentem, w latach 1948-1952 starszym asystentem w Zakładzie Technologii Ciepła i Paliwa Wydziału Hutniczego, a w latach 1952–1953 starszym asystentem w Katedrze i Zakładzie Gospodarki Cieplnej Wydziału Metalurgicznego. W latach 1953–1957 pracował jako adiunkt, a w latach 1957-1961 - zastępca profesora. W roku 1959 powierzono mu funkcję kierownika Katedry i Zakładu Budowy Pieców Hutniczych na Wydziale Metalurgicznym, którą pełnił do 1966 roku. W latach 1966–1991 był kierownikiem Katedry Gospodarki Cieplnej i Budowy Pieców. W latach 1969–1978 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Metalurgii na Wydziale Metalurgicznym AGH.

W latach 1949–1964 był kierownikiem Zespołu Projektowego Pieców i Urządzeń Cieplnych Przemysłu Cementowego i Wapienniczego.

Był autorem 82 publikacji, w tym 3 książek, 10 patentów, promotorem 8 rozpraw doktorskich.

Był członkiem Rad Naukowych m.in. Instytutu Materiałów Ogniotrwałych, Instytutu Materiałów Budowlanych i Wiążących, Instytutu Szkła i Ceramiki, Rady Naukowo-Technicznej Huty im. Sendzimira, Rady Naukowo-Technicznej Huty Katowice.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, "Zasłużony Hutnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" i inne

Źródła do biogramu

Książki

 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 140
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 159-161, [foto]
 • Profesor Tadeusz Pawlik. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 90-91, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 271
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 104-107, [foto]

Artykuły

 • Dziennik Polski 2009, nr 90 (17 IV 2009), s. A16 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2009, nr 92 (20 IV 2009), s. A14 [nekr.]
 • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339
 • Słupek S.: 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej prof. dra hab. inż. Tadeusza Pawlika na Wydziale Metalurgicznym Akademii Górniczo-Hutniczym. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 1039. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1959, T. 11, z. 2 s. 147-153, [foto]
 • Telejko T.: Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Pawlik 1921-2009 : wspomnienie pośmiertne. Hutnik Wiadomości Hutnicze 2009 R. 76, nr 10, s. 780-781, [foto]
 • Telejko T.: Profesor Tadeusz Pawlik 1921-2009 : wspomnienie. Biuletyn AGH 2009, nr 23, s. 43-44, [foto]