Regina Ewa Tokarczyk

Z Historia AGH
Regina Ewa Tokarczyk
Regina Tokarczyk.jpg
Nazwisko Tokarczyk
Imię / imiona Regina Ewa
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 10 grudnia 1950
Miejsce urodzenia Siemianowice Śląskie


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, fotogrametria, teledetekcja
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaDr hab. inż., prof. AGH Regina Ewa Tokarczyk (1950-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, fotogrametria, teledetekcja

Nota biograficzna

Urodziła się 10 grudnia 1950 roku w Siemianowicach Śląskich.

W 1968 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej.

W 1973 roku ukończyła Wydział Geodezji Górniczej AGH.

W 1973 roku rozpoczęła pracę asystenta w Zakładzie Fotogrametrii Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W 1982 roku na podstawie pracy "Badania nad możliwością wykorzystania aparatów fotograficznych do precyzyjnych pomiarów inżynierskich", której promotorem był profesor Zbigniew Sitek, uzyskała stopień doktora.

W 2010 roku na podstawie rozprawy "Fotogrametryczne pomiary geometrii ciała ludzkiego w zastosowaniu do badania wad postawy" uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Przed przejściem na emeryturę związana była z Katedrą Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej WGGiIŚ.

W pracach badawczych zajmowała się przede wszystkim fotogrametrią analityczną i cyfrową szczególnie w zastosowaniach inżynierskich oraz medycynie.

Autorka około 80 publikacji.

Promotorka kilku prac doktorskich.

Należy do Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/tokarczyk-regina-001908

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 239
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 40
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 372
  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 124, [foto]

Inne

stan na dzień 8.05.2024