Antoni Stanisław Korcyl

Z Historia AGH
Antoni Stanisław Korcyl
Antoni Korcyl.jpg
Nazwisko Korcyl
Imię / imiona Antoni Stanisław
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 17 lipca 1959


Dyscyplina/specjalności automatyka i robotyka, nauki o zarządzaniu i jakości, badania operacyjne, elastyczne systemy produkcyjne, sterowanie procesami przemysłowymi, zarządzanie w zintegrowanych systemach produkcyjnych
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Zarządzania AGH (1995-1999, 1999-2002, 2002-2005, 2016-2020 i 2020-2024)
Wydział Wydział ZarządzaniaFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Zarządzania19951999
ProdziekanWydział Zarządzania19992002
ProdziekanWydział Zarządzania20022005
ProdziekanWydział Zarządzania20162020
ProdziekanWydział Zarządzania20202024

Dr inż. Antoni Stanisław Korcyl (1959-)

Dyscyplina/specjalności: automatyka i robotyka, nauki o zarządzaniu i jakości, badania operacyjne, elastyczne systemy produkcyjne, sterowanie procesami przemysłowymi, zarządzanie w zintegrowanych systemach produkcyjnych

Nota biograficzna

Urodził się 17 lipca 1959 roku.

W 1983 roku ukończył Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1983 roku rozpoczął pracę na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1992 roku rozpoczął pracę na Wydziale Zarządzania AGH.

Od września 1992 roku do marca 1993 roku przebywał na stażu przemysłowym w Hiszpanii.

W 1993 roku na podstawie pracy "Optymalizacja rozdziału zadań i zasobów w elastycznym systemie produkcyjnym", napisanej pod kierunkiem profesora Tadeusza Sawika i obronionej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, uzyskał stopień doktora.

W latach 1995-1999, 1999-2002, 2002-2005, 2016-2020 i 2020-2024 był prodziekanem Wydziału Zarządzania.

Autor ponad 60 publikacji.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/korcyl-antoni-003351

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 91, 337
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 163-164

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 18-20, [foto]
  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia : AGH 2020, nr 22, s. 3
  • Nowe władze AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 2, 35, [foto]
  • Władze AGH na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 16

Inne

stan na dzień 28.08.2023