Stanisław Cyprian Mularz

Z Historia AGH
Stanisław Cyprian Mularz
Stanisław Mularz.jpg
Nazwisko Mularz
Imię / imiona Stanisław Cyprian
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 13 września 1938
Miejsce urodzenia Szczepanów
Data śmierci 6 kwietnia 2009
Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, teledetekcja środowiska, systemy informacji geograficznej, geologia inżynierska
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr hab. inż., prof. AGH Stanisław Cyprian Mularz (1938-2009)

Dyscyplina/specjalności:geodezja i kartografia, teledetekcja środowiska, systemy informacji geograficznej, geologia inżynierska

Nota biograficzna

Urodził się 13 września 1938 roku w Szczepanowie koło Brzeska. Zmarł 6 kwietnia 2009 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1962 roku ukończył studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH uzyskując tytuł magistra inżyniera geologii ze specjalnością inżynierska geologia kopalniana. Po ukończeniu studiów rozpoczął odbył roczny staż asystencki w Katedrze Geologii Kopalnianej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego.

W latach 1962-1964 pracował na stanowisku projektanta i dokumentatora w przedsiębiorstwie Budowy Kopalń Surowców Chemicznych "HYDROKOP" w Krakowie.

W 1965 roku rozpoczął pracę st. asystenta w Katedrze Geodezji Górniczej Wydziału Geodezji Górniczej.

W 1972 roku na podstawie pracy "O deformacjach podłoża i zboczy na zwałowisku kopalni siarki w Machowie k/Tarnobrzega" uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

W latach 1976-1977 odbył staż naukowy w Stanach Zjednoczonych, jako stypendysta międzynarodowej agencji stypendialnej (IREX) specjalizując się w zakresie teledetekcji lotniczej i satelitarnej w wiodących amerykańskich ośrodkach badawczych i technologicznych, m.in.: EROS Data Center, Jet Propulsion Laboratory, Center for Astrogeology, Stranford University, Colorado School of Mines. Wielokrotnie był zapraszany w charakterze wykładowcy do ośrodków uniwersyteckich w kraju i za granicą. Przez wiele lat pracował jako konsultant naukowy w Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Szczecinie oraz Zakładach Chemicznych "Police" w Policach.

Od 1984 roku pracował w Zakładzie Zakładu Fotogrametrii Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej WGG. Od 2007 roku pracował w Katedrze Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

W 2003 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii. Jako rozprawę habilitacyjną przedstawił temat "Teledetekcyjny monitoring kopalń odkrywkowych", w formie syntezy spójnych problemowo publikacji.

Od 2009 roku był na emeryturze.

Głównymi kierunkami jego zainteresowań naukowych były metodyka interpretacji zdalnych obrazowań, przyrodnicze aplikacje teledetekcji lotniczej i satelitarnej oraz wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w modelowaniu zjawisk i procesów przyrodniczych.

Autor lub współautor około 100 publikacji naukowych, a także około 100 niepublikowanych różnego rodzaju opracowań, opinii, ekspertyz i raportów technicznych głównie z zakresu teledetekcji, fotogrametrii, geologii inżynieryjnej oraz zastosowań GIS. Uczestniczył w wielu międzynarodowych kongresach i sympozjach prezentując swój dorobek głównie z zakresu teledetekcyjnego monitoringu rejonów kopalń odkrywkowych.

Promotor 2 doktoratów.

Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Kongresu "Energia i Ekosystemy", Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji SGP, Klubu Teledetekcji Środowiska, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Amerykańskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Amerykańskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji (ASPRS).

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Nagrody Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/mularz-stanislaw-01903

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 200
  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 107-108, [foto]
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2020. Oprac. H. Sieński. Kraków 2020, s. 69-71, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1965/66]. Kraków 1965, s. 63
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 241, [foto]

Artykuły

  • Pyka K.: Wspomnienie o Stanisławie Mularzu (1938-2009). Teledetekcja Środowiska 2011, nr 45, s. 3-8, [foto]

Inne

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 17.06.2020]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu/