Wacław Adam Leskiewicz

Z Historia AGH
Wacław Adam Leskiewicz
Waclaw Leskiewicz.jpg
Nazwisko Leskiewicz
Imię / imiona Wacław Adam
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr inż.
Tytuły honorowe AGH Zasłużony dla AGH, Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 18 marca 1915
Miejsce urodzenia Warszawa
Data śmierci 16 maja 1996
Dyscyplina/specjalności metalurgia
Pełnione funkcje Prorektor AGH (1961–1964)
Wydział Wydział Metalurgiczny
Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1989
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za zasługi w rozwoju naszej Uczelni, a w szczególności za osiągnięcia w rozwoju nauk hutniczych w 40-letniej działalności dydaktycznej i badawczej
Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Order Sztandaru Pracy
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Hutniczy19511952
DziekanWydział Metalurgiczny19521953
DziekanWydział Metalurgiczny19561960
ProrektorAGH19611964

Prof. zw. dr inż. Wacław Adam Leskiewicz (1915–1996)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia

Nota biograficzna

Urodził się 18 marca 1915 roku w Warszawie. Zmarł 16 maja 1996 roku, pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.

Dzieciństwo spędził w Zachodniej Syberii. Do kraju powrócił w 1922 roku.

Studia rozpoczął w 1935 roku na Wydziale Hutniczym AG. W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany, w stopniu podporucznika aktywnie walczył w strukturach Armii Kraków. 28 września dostał się do niewoli niemieckiej i przez cała wojnę przebywał w obozach jenieckich. Pobyt ten wykorzystał na pracę naukową i społeczną. Szczególnym przejawem jego działalności obozowej było napisanie pracy dyplomowej i uzyskanie dyplomu inżyniera. Pracę obronił 21 stycznia 1945 roku. Po uzyskaniu wolności zgłosił się do Rektora AG. 15 lutego 1945 roku i jako pierwszy po wojnie uzyskał dyplom inżyniera, na podstawie pracy dyplomowej wykonanej w obozach jenieckich i komisyjnego egzaminu dyplomowego.

Od 1 marca 1945 roku rozpoczął pracę w Akademii Górniczej w Zakładzie Maszyn Hutniczych Wydziału Hutniczego. W październiku 1947 roku powołany został na organizatora i kierownika Katedry Plastycznej Przeróbki Metali. W 1957 roku uzyskał doktorat, w 1958 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1968 roku profesora zwyczajnego. Zorganizował i uruchomił Zakład Maszyn Hutniczych i Walcownictwa. Od 1950 do 1985 roku był Kierownikiem Zakładu Plastycznej Przeróbki Metali na Wydziale Hutniczym.

W latach 1951–1952 Wydziału Hutniczegoi 1952-1953, 1956-1960 pełnił funkcję dziekana Wydziału Metalurgicznego.

W latach 1961–1963 był prorektorem ds. nauczania, a w okresie 1968–1974 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Metalurgii AGH.

Doktor honoris causa AGH (1989).

Opublikował 120 prac naukowych, uzyskał 15 patentów. Jest autorem, bądź współautorem 7 podręczników akademickich i monografii.

Uczestniczył w podejmowaniu wszystkich ważniejszych decyzji dotyczących krajowego hutnictwa.

W 1998 roku w pawilonie B-4, salę wykładową przemianowano na Audytorium im. Profesora Wacława Leskiewicza oraz odsłonięto tablicę pamiątkową.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Krzyż Walecznych, Zasłużony Hutnik PRL, Medal za udział w wojnie 1939, Order Sztandaru Pracy I i II klasy i wiele innych.

Źródła do biogramu

Książki

 • 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga. Kraków 2012, s. 61, 73, 97, 109, 125, [foto]
 • Informator Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica. Red. W. Longa, K. Norwicz. Kraków 1997, s. 118-120
 • Konieczna E.: Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach. Kraków 2008, s. 100-114, [foto]
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 102-103
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Warszawa 1993, s. 388
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Becela [et al.]. Warszawa 1989, s. 710-711
 • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. L. Becela [et al.]. Warszawa 1984, s. 524
 • Materiały Informacyjne [nr 1]. Komisja Propagandowa Komitetu Obchodu 50-lecia AGH. Kraków, s. 24-28
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 110-112, [foto]
 • Profesor Wacław Leskiewicz. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 35-38, [foto]
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 23. Red. J. Piłatowicz. Warszawa cop. 2012, s. 71-72, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 196, [foto]
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 80-82, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : informator. Red. J. Kajtoch. Kraków 1994, s. 29, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. Kraków 1997, s. 39-40
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 75-77, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 624 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Biuletyn Rektora [AGH] 1985, luty, marzec, s. 6-7
 • Biuletyn Rektora [AGH] 1986, styczeń, luty, s. 5
 • Biuletyn Rektora [AGH] 1989, 1 maja, s. 5
 • Drzymała Z.: 80 lat Katedry Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska (rys historyczny). Automatyka : półrocznik [wyd. AGH] 2001, T. 5, z. 1/2, s. 153-167, [foto]
 • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339
 • Janowski J., Nowakowski A.: Prof. dr inż. Wacław Leskiewicz : doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej : (1915-1996). Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 30/31, s. 13-14, [foto]
 • Janowski J., Nowakowski A.: Prof. dr inż. Wacław Leskiewicz doktor h.c. Akademii Górniczo-Hutniczej 1915-1996. Hutnik Wiadomości Hutnicze 1996, R. 63 nr 7, s. 260-261
 • Janowski J., Nowakowski A.: Wspomnienie pośmiertne o prof. Wacławie Leskiewiczu : prof. dr inż. Wacław Leskiewicz doktor h.c. Akademii Górniczo-Hutniczej 1915-1996. Metallurgy and Foundry Engineering [wyd. AGH] 1996, Vol. 22, nr 3, s. 253-256, [tekst ang. s. 249-252], [foto]
 • Konieczna E.: Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach : prof. Wacław Leskiewicz. Miesiąc w Krakowie 2008, nr 7-8, s. 52-53, [foto]
 • Łuksza J.: 75 lat (1922-1997) Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Metallurgy and Foundry Engineering [wyd. AGH] 1997, Vol. 23, nr 3, s. 379-388
 • Podrzucki C.: Konwent Seniorów AGH w dwóch ostatnich kadencjach swej działalności. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 90, s. 7-8
 • Prof. dr inż. Wacław Leskiewicz : doktor h. c. Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 29, s. 17, [foto]
 • Sieński H.: Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Zasłużeni dla Akademii Górniczo-Hutniczej : tablice - pamięć wiecznie żywa - cz 14. Biuletyn AGH 2014, nr 78-79, s. 34-35
 • Sieński H.: Profesor Wacław Leskiewicz : tablice - pamięć wiecznie żywa - część 26. Biuletyn AGH 2015, nr 92-93, s. 28-31, [foto]
 • Wosiek E.: Jubileusz 40-lecia pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczo-organizacyjnej profesora Wacława Leskiewicza. Zeszyty Naukowe AGH, nr 1023. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1985, z. 1, s. 3-18
 • Wykaz osób, które otrzymały Doktoraty Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 18

Inne

 • Na podstawie materiałów Sekretariatu Prorektora ds. Ogólnych AGH