Tadeusz Czesław Leśniak

Z Historia AGH
Tadeusz Czesław Leśniak
Tadeusz Leśniak.jpg
Nazwisko Leśniak
Imię / imiona Tadeusz Czesław
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 14 sierpnia 1943
Miejsce urodzenia Mikluszowice


Dyscyplina/specjalności geologia, geologia ogólna, geologia podstawowa, górnictwo i geologia inżynierska, sedymentologia, stratygrafia, inżynieria i ochrona środowiska
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Dr inż. Tadeusz Czesław Leśniak (1943-)

Dyscyplina/specjalności: geologia, geologia ogólna, geologia podstawowa, górnictwo i geologia inżynierska, sedymentologia, stratygrafia, inżynieria i ochrona środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 14 sierpnia 1943 roku w Mikluszowicach.

W 1968 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1968 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Geologii Ogólnej Instytutu Geofizyki Stosowanej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1976 roku na podstawie pracy "Budowa geologiczna struktury Raciborowice-Łaziska koło Bolesławca na Dolnym Śląsku", której promotorem był profesor Kazimierz Bogacz, uzyskał stopień doktora.

Przed przejściem na emeryturę był adiunktem w Katedrze Geologii Ogólnej i Geoturystyki WGGiOŚ.

Autor ponad 60 publikacji.

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/lesniak-tadeusz-002105

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy . Kraków 1979, s. 204
  • [Skład Osobowy AGH … 1968/69]. Kraków 1969, s. 52
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 197, [foto]

stan na dzień 8.05.2024