Leszek Turczynowicz-Suszycki

Z Historia AGH
Leszek Turczynowicz-Suszycki
Nazwisko Turczynowicz-Suszycki
Imię / imiona Leszek
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 10 czerwca 1937
Miejsce urodzenia Warszawa


Dyscyplina/specjalności fizyka, fizyka jądrowa, fizyka wysokich energii, nauki fizyczne, kosmologia, promieniowanie kosmiczne
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. Leszek Turczynowicz-Suszycki (1937-)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, fizyka jądrowa, fizyka wysokich energii, nauki fizyczne, kosmologia, promieniowanie kosmiczne

Nota biograficzna

Urodził się 10 czerwca 1937 roku w Warszawie.

W 1961 roku ukończył studia w zakresie teoretycznej fizyki jądrowej w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 1961 roku rozpoczął pracę technika w Zakładzie i Katedrze Fizyki II Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH, gdzie zajmował się badaniem zderzeń cząstek promieniowania kosmicznego z jądrami w atmosferze na wysokościach górskich (pomiary wykonywał w 1965 roku na górze Aragac w Armenii).

W 1969 roku na podstawie pracy "Badania współczynnika nieelastyczności w zderzeniach jądrowych cząstek wysokiej energii metodą kalorymetru jonizacyjnego", której promotorem był profesor Jerzy Massalski, uzyskał stopień doktora. Potem zainteresował się eksperymentami przy akceleratorach w CERN-ie. Badał oddziaływania protonów, pionów i kaonów z protonami lub jądrami.

W 1985 roku przystąpił do eksperymentu ZEUS przy zderzaczu HERA w DESY.

W latach 1985–1991 opracował projekt, a następnie kierował wykonaniem monitora świetlności, którego modernizacją zajmował się jeszcze w latach 1995–2002. Był też zaangażowany w analizę oddziaływań elektron-proton i pozyton-proton ze szczególnym uwzględnieniem procesów dyfrakcyjnych.

W 1994 roku na podstawie rozprawy "Luminosity Monitor for the ZEUS Detektor at Hera-the Eye of ZEUS" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Od 1998 roku był profesorem AGH.

Od 2002 roku zajmuje się pomiarem świetlności w planowanym liniowym zderzaczu elektronów ILC. Udało mu się stworzyć w Krakowie grupę, która opracowuje koncepcję monitora świetlności dla ILC w ramach projektu badawczego Unii Europejskiej o kryptonimie EUDET.

W 2006 roku otrzymał tytuł profesora.

W 2007 roku przeszedł na emeryturę.

Był członkiem Komisji Dydaktycznej Wydziału.

Autor około 240 publikacji.

Promotor prac doktorskich.

Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/turczynowicz-suszycki-leszek-001540

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 1991-2000. Oprac. B. Dziunikowski, A. Kreft, A. Zięba. Kraków 2009, s. 29, 34, 45, 58, 84, 106, 109
  • Kronika Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej 2001-2010. Oprac. A. Kreft, A. Zięba, B. Bednarek. Kraków 2011, s. 22, 30, 48, 60, 100, 116, 119, 138, 141-142
  • [Skład Osobowy AGH … 1961/62]. Kraków 1964, s. 48
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 379

stan na dzień 1.12.2023