Marian Kozłowski

Z Historia AGH
Marian Kozłowski
Nazwisko Kozłowski
Imię / imiona Marian
Tytuły / stanowiska Inż.
Data urodzenia 1 października 1906
Miejsce urodzenia Rozdół
Data śmierci 21 października 1993
Dyscyplina/specjalności mechanika
Pełnione funkcje Dyrektor Administracyjny AGH (1960-1972)Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Odznaka Tysiąclecia Państwa Polskiego

Inż. Marian Kozłowski (1906-1993)

Dyscyplina/specjalności: mechanika

Nota biograficzna

Urodził się 1 października 1906 roku w Rozdole (powiat Żydaczów, województwo stanisławowskie — Ukraina). Zmarł 21 października 1993 roku i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1928 roku ukończył Wydział Mechaniczny Państwowej Wyższej Szkoły Przemysłowej w Krakowie. W latach 1950-1955 pracował w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Krakowie w charakterze: kierownika planowania, kierownika Studium Przygotowawczego, zastępcy rektora ds. administracyjnych. Był współorganizatorem tej uczelni. Zajmował się głównie sprawami inwestycji dotyczących rozbudowy uczelni i bazy socjalnej dla studentów.

W 1955 roku przeniesiono go na stanowisko zastępcy dyrektora administracyjnego AGH, od 1960 roku został dyrektorem administracyjnym AGH i był nim do momentu przejścia na emeryturę w 1972 roku.

W 1972 roku został kierownikiem ds. inwestycyjnych Środowiskowego Centrum Obliczeniowego systemu "Cyfronet" - Kraków. Zajmował się sprawami związanymi z budową obiektu "Cyfronetu" i jego zagospodarowaniem. W 1990 roku zrezygnował z pracy w "Cyfronecie".

Działał w NOT i SIMP. W latach 1954-1956 był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego (OW) NOT w Krakowie. W 1965 roku współdziałał przy założeniu Koła Seniorów OW SIMP, w którym pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego, przewodniczącego oraz honorowego przewodniczącego.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Odznaka Tysiąclecia Państwa Polskiego, Odznaka Honorowa Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej, Odznaka Srebrna Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej, Odznaka Złota Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej, Srebrna i Złota Odznaka Honorowa NOT, Honorowa Odznaka SIMP, Brązowa Odznaka Odbudowy Warszawy, Złota Odznaka "Za pracę społeczną dla m. Krakowa"

Źródła do biogramu

Książki

  • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 14. Red. J. Piłatowicz. Warszawa 2003, s. 70-71