Stanisław Roman Kaprzyk

Z Historia AGH
Stanisław Roman Kaprzyk
Stanisław Kaprzyk.jpg
Nazwisko Kaprzyk
Imię / imiona Stanisław Roman
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 10 kwietnia 1948
Miejsce urodzenia Borki
Data śmierci 21 października 2018
Dyscyplina/specjalności fizyka, fizyka ciała stałego
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. Stanisław Roman Kaprzyk (1948-2018)

Dyscyplina/specjalności:fizyka, fizyka ciała stałego

Nota biograficzna

urodził się 10 kwietnia 1948 roku w Borkach. Zmarł 21 października 2018 roku. Pochowany na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

W 1971 roku ukończył Uniwersytet Jagielloński.

Po ukończeniu studiów uczestniczył w Studium Doktoranckim w zakresie Techniki Fizyki Jądrowej i Fizyki Ciała Stałego w Międzyresortowy Instytut Techniki Jądrowej, w międzyczasie przekształconego w Międzyresortowym Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH.

Od 1974 roku był starszym asystentem w Zakładzie Fizyki Fazy Skondensowanej Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej.

5 grudnia 1974 roku na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH na podstawie pracy "Interpretacja rozkładu namagnesowania w izolatorach : efekt orbitalny i kowalencyjny" napisanej pod kierunkiem prof. Andrzeja Olesia uzyskał doktorat.

W latach 1974-1986 był adiunktem. W 1984 roku na UJ uzyskał habilitacje. W latach 1986-1993 był docentem. W 1993 roku został profesorem nadzwyczajnym.

22 listopada 1995 roku otrzymał tytuł profesora.

Całe życie zawodowe był związany z AGH, będąc naukowcem i wykładowcą.

Był wybitnym teoretykiem materii skondensowanej, twórcę unikalnego oprogramowania do obliczeń kwantowych struktury elektronowej materiałów. Uczonym o imponującym dorobku naukowym i międzynarodowej sławie. Współpracował z wieloma znakomitymi ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie.

W badaniach swoich zajmował się zastosowaniem elektrodynamiki kwantowej w teorii ciała stałego, a w ramach tych badań wykonywane były obliczenia dynamiki i struktury elektronowej ciał stałych, przy użyciu algorytmów komputerowych stojących jak najbliżej pierwszych zasad kwantowych.

Odbył staże naukowe: Petten, Reactors Center of Netherlands 1977-1987, Northeastern University Boston 1981-1982 i od 1989 roku honorowy pracownik, Uniwersytet w Dortmund od 1996 roku.

Autor ponad 140 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Promotor prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, indywidualne Nagrody Ministra II stopnia i III stopnia.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kaprzyk-stanislaw-001545

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1973/74]. Kraków 1975, s. 111
  • [Skład Osobowy AGH … 1976]. Kraków 1976, s. 130
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 2 : H – Ł. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 1999, s. 266, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2018, nr 250 (26 X 2018), s. A17 [nekr.]

Inne

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 9.01. 2020]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu/