Piotr Śliwa

Z Historia AGH
Piotr Śliwa
Piotr Sliwa.jpg
Nazwisko Śliwa
Imię / imiona Piotr
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 13 maja 1924
Miejsce urodzenia Benczyn
Data śmierci 6 lipca 1959
Dyscyplina/specjalności geologia inżynierska
Wydział Wydział Geologiczno-PoszukiwawczyDr inż. Piotr Śliwa (1924-1959)

Dyscyplina/specjalności: geologia inżynierska

Nota biograficzna

Urodził się 13 maja 1924 roku w Benczynie w powiecie wadowickim. Zmarł 6 lipca 1959 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

W latach 1945-1950 studiował na Wydziale Geologiczno-Mierniczym AG/AGH.

W 1957 roku uzyskał stopień naukowy kandydata nauk geologicznych (odpowiednik stopnia naukowego doktora) na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH.

Po studiach - od 1 września 1951 roku do 1 września 1954 roku był aspirantem w Katedrze Geologii Kopalnianej AGH, przygotowując pod kierownictwem prof. R. Krajewskiego pracę z zakresu geologii inżynierskiej.

Następnie od 1 września 1954 roku pracował jako starszy asystent w Katedrze Geologii Stosowanej I i aż do śmierci pracował jako adiunkt w Katedrze Geologii Kopalnianej. Prowadził również wykłady i ćwiczenia z geologii inżynierskiej i hydrogeologii na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym i Wydziale Górniczym AGH.

Współpracował z przemysłem materiałów ogniotrwałych i przemysłem węglowym, głównie w zakresie problematyki hydrogeologicznej i osuwiskowej kopalń glin ogniotrwałych w Jaroszowie, w Rusku koło Strzegomia oraz kopalni węgla brunatnego "Turów" w Turoszowie. Współpracował z przemysłem górniczym zajmując się głównie zagadnieniami zwałowania wewnętrznego i stateczności ociosów w kopalniach odkrywkowych oraz zagadnieniami hydrogeologicznymi. W latach 1955-1959 uczestniczył w pracach o tematyce geologiczno-inżynierskiej w Przedsiębiorstwie Geologiczno-Inżynierskim Energetyki w Krakowie.

Z ramienia tego Przedsiębiorstwa w styczniu 1958 roku odbył podróż naukową do Czechosłowacji, gdzie zapoznał się z metodyką pracy niektórych placówek naukowych w zakresie geologii inżynierskiej oraz wygłosił odczyt. Podróż ta została przerwana ciężką chorobą, która ostatecznie zakończyła się śmiercią.

Autor około 10 publikacji naukowych, tematycznie ściśle związanych z geologią inżynierską, a w szczególności zagadnieniem stateczności ociosów.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda rektora uczelni (1957) za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i naukowej

Źródła do biogramu

Książka

  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 220-221, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 363
  • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 199-201, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

  • Myszka J.: Dr inż. Piotr Śliwa (1924-1959). Zeszyty Naukowe [wyd. AGH] ; nr 31. [Seria] Geologia 1961, z. 4, s. 116-118, [foto]