Stanisław Rzadkosz

Z Historia AGH
Stanisław Rzadkosz
Stanislaw Rzadkosz.jpg
Nazwisko Rzadkosz
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Dr hab.inż., prof. AGH
Data urodzenia 10 kwietnia 1944
Miejsce urodzenia Bukowina Tatrzańska
Data śmierci 10 września 2014
Miejsce śmierci Bańska Szczawnica (Słowacja)
Dyscyplina/specjalności metalurgia, odlewnictwo metali nieżelaznych, metaloznawstwo
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (2002-2005, 2005-2008)
Wydział Wydział Odlewnictwa


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Odlewnictwa19961999
ProdziekanWydział Odlewnictwa19992002
DziekanWydział Odlewnictwa20022005
DziekanWydział Odlewnictwa20052008

Dr hab.inż., prof. AGH Stanisław Rzadkosz (1944–2014)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, odlewnictwo metali nieżelaznych, metaloznawstwo

Nota biograficzna

Urodził się 10 kwietnia 1944 roku w Bukowinie Tatrzańskiej. Zmarł 10 września 2014 roku w Bańskiej Szczawnicy, Słowacja. Został pochowany na cmentarzu w Nowym Targu.

W latach 1963-1969 studiował na Wydziale Odlewnictwa AGH, gdzie w 1969 roku na podstawie pracy dyplomowej "Opracowanie parametrów modyfikacji stopu AK20 fosforanem i siarką w celu uzyskania możliwie najmniejszych wymiarów kryształów" otrzymał dyplom magistra inżyniera.

Pracę zawodową rozpoczął w 1969 roku w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Delta Gorzyce. Następnie w tym samym roku został zatrudniony na Wydziale Odlewnictwa AGH.

W 1973 roku na podstawie pracy "Segregacja dendrytyczna w roztworach [stałych] wybranych stopów aluminium i magnezu', napisanej pod kierunkiem profesora Czesława Adamskiego, uzyskał stopień doktora.

W 1996 roku na podstawie pracy "Wpływ składu chemicznego i przemian fazowych na właściwości tłumiące i mechaniczne stopów z układu aluminium-cynk" uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1998 roku został profesorem nadzwyczajnym AGH.

W latach 1996-1999 i 1999-2002 był prodziekanem, a w latach 2002-2005 i 2005-2008 dziekanem Wydziału Odlewnictwa.

W latach 2008-2012 był kierownikiem katedry Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych.

Od 2012 roku brał czynny udział w powołaniu jednostki międzywydziałowej AGH - Centrum Badań Nawarstwień Historycznych (CBNH), którego powstanie zostało zaopiniowane pozytywnie przez Senat AGH. W 2013 roku został kierownikiem Zespołu Sterującego CBNH.

Autor ponad 180 publikacji, w tym książek, skryptu, monografii oraz ponad 40 patentów.

Członek Sekcji Teorii Procesów Odlewniczych PAN, Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich (STOP), przewodniczący Sekcji Odlewnictwa Metali Nieżelaznych STOP, członek honorowy Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich od 2011 roku, członek Komitetu Naukowego czasopisma "Archives of Foundry Engineering", Sekretarz Generalny STOP, członek honorowy STOP.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka STOP, Srebrna Honorowa Odznaka NOT, Złota Honorowa Odznaka NOT, nagrody Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/rzadkosz-stanislaw-003164

Źródła do biogramu

Książki

 • Fedoryszyn A.: Wspomnienie o śp. dr. hab. inż. Stanisławie Rzadkoszu, prof. AGH. W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej. Pod red. M. Wardas-Lasoń. Kraków 2016, s. 663–665, [foto]
 • Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac. Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków 2019, s. 62, 73, 143, 195-197
 • Nauka i technologia : monografia : odlewnictwo metali nieżelaznych : XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych. Kraków 2015, s. 7-12
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. Krzysztof Pikoń (red. naczelny), Agnieszka Sokołowska (dyrektor projektu), Krystyna Pikoń. Gliwice 2004, s. 310, foto

Artykuły

 • Dańko R., Górny M..: Wydział Odlewnictwa AGH. Vivat Akademia : AGH 2018 nr 19 grudzień, s. 14-20, [foto]
 • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
 • Dziennik Polski 2014, nr 213 (13-14 IX 2014), s. A6 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2014, nr 214 (15 IX 2014), s. A11 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2014, nr 216 (17 IX 2014), s. A10 [nekr.]
 • Fedoryszyn S.: Stanisław Rzadkosz - wspomnienie. Biuletyn AGH 2014, nr 82, s. 33, [foto]
 • Rzadkosz S.: Odlewnictwo ma przyszłość : rozmowa z prof. Stanisławem Rzadkoszem, dziekanem Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2006, nr 140 s (18 VI 2006), s. 6-7, [foto] (Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • Władze dziekańskie na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 16, III okładki, [foto]
 • Władze dziekańskie na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. III okładki, [foto]

Inne

Stanisław Rzadkosz [online].[przeglądany 30.11.2017]. dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Rzadkosz