Edward Nawarecki

Z Historia AGH
Edward Nawarecki
Edward Nawarecki.jpg
Nazwisko Nawarecki
Imię / imiona Edward
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 1 lipca 1936
Miejsce urodzenia Brześć nad Bugiem
Data śmierci 15 marca 2017
Dyscyplina/specjalności informatyka, sztuczna inteligencja, inżynieria wiedzy, komputerowe systemy informacyjno-decyzyjne
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1978-1981)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19781981

Prof. dr hab. inż. Edward Nawarecki (1936–2017)

Dyscyplina/specjalności: informatyka, sztuczna inteligencja, inżynieria wiedzy, komputerowe systemy informacyjno-decyzyjne

Nota biograficzna

Urodził się 1 lipca 1936 roku w Brześciu nad Bugiem. Zmarł 15 marca 2017 roku. Został pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

W 1958 roku został absolwentem Wydziału Elektrotechnicznego Górnictwa i Hutnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej. W 1967 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, w 1975 roku - doktora habilitowanego, a w 1990 roku - tytuł profesora nauk technicznych.

W 1959 roku został zatrudniony w Katedrze Automatyki i Elektroniki Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH; w latach 1959–1962 zajmuje stanowisko asystenta, 1963-1966 starszego asystenta; a w okresie 1967–1974 adiunkta. Od 1975 jest docentem w Instytucie Automatyki i Informatyki, a następnie 1988-1990 w Instytucie Informatyki. Od 1991-1995 profesor nadzwyczajny, a od 1996 profesor zwyczajny w Katedrze Informatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. W latach 1976-1980 pełnił funkcję Kierownika Zakładu Informatyki, w latach 1978-1981 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki; w latach 1992-1993 był zastępcą dyrektora Instytutu Informatyki, w latach 1994 2002 - kierownikiem Katedry Informatyki, a od 2003-2006 - kierownikiem Studiów Doktoranckich Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.

W 2006 roku przeszedł na emeryturę.

W latach 1980-1988 w ramach kontraktu zagranicznego, pracował jako maitre de conferances w Ecole Polytechnique Houari Boumedienne w Algierii (1980-1982), a następnie w Centre Universitaire de Tizi-Ouzou, Algieria.

Staże: Laboratoire d'Automatique, Institut Polytechnique de Grenoble, Francja 1972–1973; maitre de conference: Universite de Sciences et de Technologie Houari Boumedienne, Alger, Algieria 1980–1982, Universite de Tizi-Ouzou, Algieria 1982–1988.

Badania: Budowa systemów decyzyjnych opartych na koncepcji wielomodelowej reprezentacji złożonych obiektów; w tym prace związane z reprezentacją wiedzy w warunkach niepełnej określoności oraz metodyką modelowania i symulacji zdecentralizowanych systemów informacyjno-decyzyjnych. Formalizacja opisu i metod rozstrzygania konfliktów oraz procedury negocjacji w systemach wieloagentowych.

Autor i współautor około 280 publikacji, w tym 12 monografii i wydawnictw zbiorowych. Promotor 22 doktorów, z czego część jest aktualnie pracownikami Katedry Informatyki. Stworzyło to podstawę do wykreowania pewnej szkoły, rozpoznawanej w środowisku krajowym, jako Grupa Inteligentnych Systemów Informacyjno-Decyzyjnych. Cechą charakterystyczną prowadzonych w ramach Grupy badań, jest stosowanie technologii agentowych przy tworzeniu koncepcji oraz realizacji danej klasy systemów. Wyniki tych badań, zawarte w bogatym materiale publikacyjnym, były zarówno podmiotem prac doktorskich, jak też w okresie ostatnich lat stanowiły dokonania prezentowane w 4 rozprawach habilitacyjnych oraz 2 wnioskach o nadanie tytułu profesora nauk technicznych.

Od 1978 roku był członkiem Komisji Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki Oddziału PAN w Krakowie. W 1979 roku wstąpił do Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego. Od 1992 roku należał do International Association of Science and Technology for Development. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

http://badap.agh.edu.pl/autor/nawarecki-edward-001280

Źródła do biogramu

Książki

  • Mitkowski W.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Kraków 2002, s. 65-70
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 244
  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 26, 27, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M–R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000. s. 276–277

Artykuły

  • Dziennik Polski 2017 nr 64 (17 III 2017), s. A13 [nekr.]
  • Gazeta Wyborcza 2017 nr 65 (18-19 III 2017) [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków s. 6 [nekr.]
  • Gazeta Wyborcza 2017 nr 67 (21 III 2017) [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków s. 6-7 [nekr.]
  • Żmuda A.: Doskonalsza analiza kryminalna dzięki aplikacji informatyków. Biuletyn AGH 2012, nr 54-55, s. 21-22, [foto]

Inne

  • [Nawarecki E., Byrski A.]: Przebieg kariery akademickiej prof. dr. hab inż Edwarda Nawareckiego [maszynopis]