Jolanta Maria Marciniak-Kowalska

Z Historia AGH
Jolanta Maria Marciniak-Kowalska
Jolanta Marciniak-Kowalska.jpg
Nazwisko Marciniak-Kowalska
Imię / imiona Jolanta Maria
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 17 lutego 1948
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, przeróbka surowców mineralnych, klasyfikacja przepływowa, chemia środowiska, przeróbka chemiczna surowców
Wydział Wydział Górnictwa i GeoinżynieriiProf. dr hab. Jolanta Maria Marciniak-Kowalska (1948-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, przeróbka surowców mineralnych, klasyfikacja przepływowa, chemia środowiska, przeróbka chemiczna surowców

Nota biograficzna

Urodziła się 17 lutego 1948 roku w Krakowie.

W 1966 roku ukończyła VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.

W 1971 roku ukończyła chemię na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1971 roku rozpoczęła pracę asystenta stażysty w Zakładzie Wzbogacania Chemicznego i Biologicznego Instytutu Przeróbki Surowców Mineralnych Wydziału Górniczego AGH.

W 1978 roku na podstawie pracy "Chemiczne bielenie barytu ze złoża w Stanisławowie" uzyskała doktorat.

W 2003 roku została doktorem habilitowanym.

W 2017 roku otrzymała tytuł profesora.

Specjalista z zakresu klasyfikacji przepływowej, chemii środowiska, przeróbki chemicznej surowców.

Kierowała Katedrą Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska.

Autorka około 70 publikacji, w tym książek i 1 patentu.

Promotor i recenzent prac doktorskich.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/marciniak-kowalska-jolanta-004692

Źródła do biogramu

Książki

  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 238
  • [Skład Osobowy AGH … 1971/72]. Kraków 1973, s. 52
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 222, [foto]

Inne


stan na dzień 9.05.2024