Janusz Marian Jura

Z Historia AGH
Janusz Marian Jura
Janusz Jura.jpg
Nazwisko Jura
Imię / imiona Janusz Marian
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 10 grudnia 1950
Miejsce urodzenia Katowice


Dyscyplina/specjalności geodezja, geodezja górnicza, geodezyjne zastosowania informatyki
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Janusz Marian Jura (1950-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja, geodezja górnicza, geodezyjne zastosowania informatyki

Nota biograficzna

Urodził się 10 grudnia 1950 roku w Katowicach.

W 1969 roku ukończył Technikum Geodezyjne .

W 1974 roku ukończył Wydział Geodezji Górniczej AGH uzyskując dyplom magistra inżyniera geodety górniczego.

W 1974 roku rozpoczął pracę asystenta w w Zakładzie Geodezji Górniczej Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W latach 70-tych ukończył Podyplomowe Studium Pedagogiczne oraz szereg Kursów Zastosowań Matematyki i Informatyki organizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 1983 roku na podstawie pracy "Automatyzacja sporządzania map przestrzennych podziemnych wyrobisk górniczych, której promotorem był profesor Mieczysław Milewski, uzyskał stopień doktora.

W 1989 roku odbył staże zawodowe w KWK Zabrze-Bielszowice, ZG Lubin i ZG Rudna.

Opiekun prac dyplomowych i kierownik praktyk uczelnianych z geodezji i geodezji górniczej.

Przed przejściem na emeryturę pracował w Zespole Geodezji Górniczej Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej WGGiIŚ.

Autor około 60 publikacji.

Członek Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczych górniczych i geologów górniczych przy Wyższym Urzędzie Górniczym.

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/jura-janusz-001929

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 241
  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 125, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 41
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 134

stan na dzień 15.02.2021