Marian Klott de Heidenfeld

Z Historia AGH
Marian Klott de Heidenfeld
Nazwisko Klott de Heidenfeld
Imię / imiona Marian
Tytuły / stanowiska Kand. nauk
Data urodzenia 1 listopada 1892
Miejsce urodzenia Nawłok
Data śmierci 28 lutego 1967
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie
Pełnione funkcje p.o. Kierownika Zakładu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Górnictwie na Wydziale Górniczym AGH (1952–1954)
Wydział Wydział GórniczyKand. nauk Marian Klott de Heidenfeld (1892–1967)

Dyscyplina/specjalności: bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie

Nota biograficzna

Urodził się 1 listopada 1892 w Nawłoku na Wileńszczyźnie. Zmarł 28 lutego 1967 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W latach 1911–1915 studiował na Wydziale Fizyko-Matematycznym Uniwersytetu w Petersburgu, uzyskał dyplom kandydata nauk fizyko-matematycznych.

W latach 1915–1918 działał w Polskiej Organizacji Wojskowej. W latach 1916–1918 pracował w Radzie Głównej Opiekuńczej, następnie w latach 1918–1926 był naczelnikiem wydziału w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej, w latach 1926–1939 głównym inspektorem pracy.

W czasie okupacji pracował jako kierownik działu inspekcji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, w latach 1945–1950 był kierownikiem Działu Bezpieczeństwa Pracy i Ratownictwa Górniczego Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego w Katowicach, w latach 1950–1952 kierownikiem działu kontroli i nadzoru nad lampiarniami w Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.

W latach 1946–1960 był wykładowcą ratownictwa i bezpieczeństwa pracy w AGH w Krakowie, od 1952 do 1954 roku pełnił obowiązki kierownika Zakładu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Górnictwie na Wydziale Górniczym AGH.

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 78

Artykuły

  • Jaros J.: "Salamandra" - pamięci kolegów górników (6). Przegląd Górniczy 1991, T. 47, nr 12, s. 37

Inne

  • Lokalizator Grobów - Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 27.09.2023]. Dostępny w: https://zck-krakow.pl/locator