Jerzy Franciszek Janik

Z Historia AGH
Jerzy Franciszek Janik
Jerzy F. Janik.jpg
Nazwisko Janik
Imię / imiona Jerzy Franciszek
Tytuły / stanowiska Prof dr hab.
Data urodzenia 18 września 1950
Miejsce urodzenia Radziszów


Dyscyplina/specjalności chemia nieorganiczna, chemia organometaliczna, inżynieria materiałowa, synteza nietlenkowych nanomateriałów, karbochemia
Wydział Wydział Energetyki i Paliw


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. Jerzy Franciszek Janik (1950–)

Dyscyplina/specjalność: chemia nieorganiczna, chemia organometaliczna, inżynieria materiałowa, synteza nietlenkowych nanomateriałów, karbochemia

Nota biograficzna

Urodził się 18 września 1950 roku w Radziszowie.

W latach 1968-1974 studiował na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując tytuł magistra chemii. W latach 1982-1987 był uczestnikiem studiów doktoranckich w USA, gdzie otrzymał tytuł doktora chemii (Ph.D. in Chemistry) na University of New Mexico, Albuquerque, USA. Pracując tam potem jako Visiting Research Professor przez kilka lat, rozwijał badania nad syntezą oraz termiczną konwersją metaloorganicznych i nieorganicznych prekursorów chemicznych dla nowoczesnych nanomateriałów azotkowych AlN i BN dla ceramiki oraz elektroniki. Owocem tych prac była rozprawa habilitacyjna, obroniona w 1994 roku na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Tytuł profesora w dziedzinie Nauki Techniczne, w dyscyplinie Technologia Chemiczna uzyskał w 2006 roku.

Pracę zawodową rozpoczął w 1974 roku jako stażysta w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie.

W 1975 roku został asystentem w Instytucie Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów (obecnie Wydział Energetyki i Paliw) AGH. W latach 1987-1999 był adiunktem, od roku 1999 do 2008 – profesorem nadzwyczajnym, od 2008 – profesorem zwyczajnym na tym Wydziale. W czasie pracy na Wydziale w latach 2000-2006 pełnił funkcję kierownika Zakładu Materiałów Węglowych i Nieorganicznych, w okresie 2007 - 2008 roku był zastępcą kierownika Katedry Technologii Paliw, a w latach 2008-2016 kierownikiem tejże Katedry.

W latach 1990-2006 wielokrotnie odbywał staże zagraniczne w USA jako Visiting Associate Professor (Duke University, Durham, NC oraz University of New Mexico, Albuquerque, NM).

Jest autorem blisko 100 artykułów naukowych w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu światowym oraz współautorem 4 patentów i 4 zgłoszeń patentowych. Prowadzi aktywną działalność dydaktyczną, również w języku angielskim (Fizykochemia Nowych Materiałów, Thermodynamics, English in Science and Technology) - prawie 150 wystąpień konferencyjnych. Promotor i recenzent ponad 30 prac magisterskich i inżynierskich oraz trzech przewodów doktorskich.

Profesor jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Uczelnianych Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych AGH (2003-), przewodniczącym Komisji ds. Nagród Wydziału Energetyki i Paliw AGH (2005-), członkiem Amerykańskich Towarzystw Chemicznego i Ceramicznego (2014-) oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie (2007-).

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Seventh Annual Graduate Scholarship Award, Department of Chemistry, UNM, Albuquerque, U.S.A. – nagroda dla najlepszego doktoranta, wielokrotne Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/janik-jerzy-franciszek-003203

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w Polsce nowego millenium (2000–2002). [Red.] M. R. Bombicki. [Poznań] [2002], s. 211
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 124-125, [foto]
  • Złota Księga Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Ścisłych 2005. [Zespół aut.: K. Pikoń (red. naczelny) et al.]. [Gliwice] 2005, s. 110

Inne

  • Informacje od Mariusza Drygasia

stan na dzień 9.10.2023