Marian Mazur

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Marian Mazur
Marian Mazur.jpg
Nazwisko Mazur
Imię / imiona Marian
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 1946


Dyscyplina/specjalności inżynieria i ochrona środowiska
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Geodezji Górniczei i Iżynierii Środowiska (2008-2012)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska20052008
DziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska20082012


Dr hab. inż., prof. AGH Marian Mazur (1946–)

Specjalność: inżynieria i ochrona środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 16 września 1946 roku w Jarosławiu.

Absolwent AGH 1970, doktor — AGH 1982, doktor habilitowany — AGH 1996.

Od 1975 pracuje na AGH. Początkowo w Zakładzie Ochrony Powietrza Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska Wydziału Geodezji Górniczej. Kierownik Zakładu Kształtowania i Ochrony Środowiska od 2001 roku.

Prodziekan WGGiIŚ ds. studiów zaocznych 2005–2008, dziekan Wydziału w latach 2008-2012. Członek Senatu AGH od 2002 roku, redaktor półrocznika AGH „Inżynieria Środowiska”, konsultant naukowy PHS SA — Oddział Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej 1998–2003, członek Wojewódzkiej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej przy Wojewodzie Małopolskim do uzyskania uprawnień gospodarki odpadami.

Członek Polskiego Instytutu Spalania oraz Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki Polskiej Akademii Nauk.

Jednym z głównych kierunków działalności naukowej jest problematyka emisji zanieczyszczeń z wybranych technologii przemysłowych oraz monitoring jakości powietrza.

Autor lub współautor około 100 publikacji, w tym kilku książek oraz ponad 100 niepublikowanych prac naukowo-badawczych. Promotor prac doktorskich.

Nagrody i odznaczenia

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, wielokrotnie nagrody Rektora AGH

Bibliografia publikacji

http://bpp.agh.edu.pl/autor/mazur-marian-01861

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 66-67, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 227

Artykuły

  • Dr hab. inż. Marian Mazur, prof. AGH, prodziekan ds. studiów zaocznych. Przegląd Geodezyjny 2005, nr 12, s. 19, portr.
  • Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006.Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]
  • Maj A.: Smogowe zamieszanie: AGH kontra reszta świata. Dziennik Polski 2014, nr 294 (19 XII 2014), dod. Kronika Krakowska, s. B2
  • Maj A.: Teoria naukowca z AGH utrudni walkę ze smogiem. Dziennik Polski 2014, nr 289 (13-14 XII 2014), dod. Kronika Krakowska, s. B1
  • Mazur M.: Problem między jezdnią a chodnikiem. Rozm. G. Łazarczyk. Gazeta Wyborcza 2016, nr 259 (5-6 XI 2016), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 5, [foto]
  • Mazur M.: Stan jakości powietrza w Krakowie. Rozm. I. Trębacz. Biuletyn AGH 2016, nr 99, s. 4-5
  • Nowe władze Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie : Dr hab. inż. Marian Mazur, prof. AGH : Prodziekan ds. studiów zaocznych. Przegląd Geodezyjny 2005, nr 12. s. 19, [foto]
  • Prodziekani AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 9

stan na dzień 27.11.2017