Marian Mazur

Z Historia AGH
Marian Mazur
Marian Mazur.jpg
Nazwisko Mazur
Imię / imiona Marian
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 16 września 1946
Miejsce urodzenia Jarosław


Dyscyplina/specjalności inżynieria środowiska, inżynieria ochrony powietrza
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (2008-2012)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska20052008
DziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska20082012


Prof. dr hab. inż. Marian Mazur (1946–)

Specjalność: inżynieria środowiska, inżynieria ochrony powietrza

Nota biograficzna

Urodził się 16 września 1946 roku w Jarosławiu.

Absolwent AGH 1970, doktor – AGH 1982, doktor habilitowany – AGH 1996. W 2006 roku otrzymał tytuł profesora.

W 1970 roku, po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera na Wydziale Metalurgicznym AGH, rozpoczął pracę w zespole badawczym ochrony powietrza w Pionie Głównego Inżyniera Ochrony Środowiska Huty im. Lenina w Krakowie.

Od 1975 roku pracował w AGH w Zakładzie Ochrony Powietrza Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska Wydziału Geodezji Górniczej, który w 1992 roku został przekształcony w Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

Do głównych kierunków Jego działalności naukowej należały badania nad rozpoznaniem emisji zanieczyszczeń z technologii przemysłowych i opracowywanie założeń do jej ograniczenia. Badania obejmowały również ocenę wpływu emitorów przemysłowych, komunikacyjnych i komunalnych na jakość powietrza.

W latach 2001-2007 kierownik Zakładu Kształtowania i Ochrony Środowiska, a w latach 2007-2012 Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W latach 2005-2008 prodziekan WGGiIŚ ds. studiów zaocznych, następnie w latach 2008-2012 dziekan Wydziału.

W latach 2002-2005 członek Senatu AGH.

Redaktor czasopisma AGH „Inżynieria Środowiska”.

W latach 2010-2024 koordynator WGGiIŚ ds. programu operacyjnego UE "Kapitał Ludzki".

Członek Komitetu Naukowego Inżynierii Środowiska PAN (w kadencji 2016–2019 zastępca Przewodniczącego Komitetu), Polskiego Instytutu Spalania, Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN.

Konsultant naukowy Polskich Hut Stali – Oddział Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej (1998-2003). Rzeczoznawca Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Przedstawiciel Ministra Środowiska w Komisji Kwalifikacyjnej do uzyskania uprawnień biegłego przy Wojewodzie Małopolskim, członek Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Ochrony Środowiska, członek Małopolskiej Wojewódzkiej Komisji Ocen Oddziaływania Inwestycji na Środowisko, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej przy Wojewodzie/Marszałku Małopolskim do uzyskania uprawnień do prowadzenia działalności z zakresu gospodarki odpadami. Od 2014 roku Przewodniczący Rady Programowej ds. Ochrony Powietrza powołanej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Od 2018 roku na emeryturze.

Autor lub współautor około 100 publikacji, w tym kilku książek oraz wielu prac naukowo-badawczych. Promotor prac doktorskich. Recenzent prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o tytuł profesora.

Nagrody i odznaczenia

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, wielokrotnie nagrody Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/mazur-marian-001861

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 66-67, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 227

Artykuły

  • Dr hab. inż. Marian Mazur, prof. AGH, prodziekan ds. studiów zaocznych. Przegląd Geodezyjny 2005, nr 12, s. 19, portr.
  • Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006.Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]
  • Maj A.: Smogowe zamieszanie: AGH kontra reszta świata. Dziennik Polski 2014, nr 294 (19 XII 2014), dod. Kronika Krakowska, s. B2
  • Maj A.: Teoria naukowca z AGH utrudni walkę ze smogiem. Dziennik Polski 2014, nr 289 (13-14 XII 2014), dod. Kronika Krakowska, s. B1
  • Mazur M.: Problem między jezdnią a chodnikiem. Rozm. G. Łazarczyk. Gazeta Wyborcza 2016, nr 259 (5-6 XI 2016), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 5, [foto]
  • Mazur M.: Stan jakości powietrza w Krakowie. Rozm. I. Trębacz. Biuletyn AGH 2016, nr 99, s. 4-5
  • Nowe władze Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie : Dr hab. inż. Marian Mazur, prof. AGH : Prodziekan ds. studiów zaocznych. Przegląd Geodezyjny 2005, nr 12. s. 19, [foto]
  • Prodziekani AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 9

Inne

Informacja od p. Mariana Mazura [inf. z dnia 25.11.2020]

stan na dzień 17.05.2024