Józef Zasadziński

Z Historia AGH
Józef Zasadziński
Jozef Zasadzinski.jpg
Nazwisko Zasadziński
Imię / imiona Józef
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Profesor Honorowy AGH
Data urodzenia 17 listopada 1937


Dyscyplina/specjalności metalurgia, inżynieria materiałowa, mechanika i fizyka odkształceń plastycznych, metaloznawstwo, przeróbka plastyczna
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH (1985–1987, 1996–1999, 1999-2002)
Wydział Wydział Metali Nieżelaznych


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metali Nieżelaznych19781981
DziekanWydział Metali Nieżelaznych19851987
DziekanWydział Metali Nieżelaznych19961999
DziekanWydział Metali Nieżelaznych19992002

Prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński (1937–)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, inżynieria materiałowa, mechanika i fizyka odkształceń plastycznych, metaloznawstwo, przeróbka plastyczna

Nota biograficzna

Urodził się 17 listopada 1937 roku w Krakowie.

Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dyplom mgr. inż. metalurga w specjalności: przeróbka plastyczna metali nieżelaznych otrzymał w 1962 roku.

Całe Jego życie naukowe związane jest z AGH oraz Wydziałem Metali Nieżelaznych.

Pracę w AGH rozpoczął w 1962 roku, jako asystent (1962–1963) w Katedrze Metalurgii Metali Nieżelaznych Wydziału Metali Nieżelaznych. Następnie starszy asystent 1963–1969, adiunkt 1969–1976, docent 1976–1986,

W latach 1974-1979 był zastępcą dyrektora, a w latach 1979-1991 dyrektorem Instytutu Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa WMN.

W latach 1978-1981 był prodziekanem, a w latach 1985–1987, 1996–2002 dziekanem Wydziału Metali Nieżelaznych.

Kierownik Katedry Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych w latach 1991–2008.

W 1969 roku otrzymał stopień doktora nauk technicznych, w 1975 roku stopień doktora habilitowanego, w 1986 roku został profesorem nadzwyczajnym AGH.

W 1993 roku otrzymał tytuł profesora.

Badania: powiązanie czułości na prędkość odkształcenia z energią błędu ułożenia metali i stopów, kompleksowa analiza procesów wyciskania metali i stopów (parametry temperaturowo-prędkościowe, kontrolowane płynięcie metalu), kształtowanie adhezyjne materiałów porowatych; kierownik Resortowego Programu Badawczo-Rozwojowego RR.I.01, Ministra Edukacji Narodowej (1986–1990).

Autor ponad 140 publikacji, w tym 2 monografie, 31 patentów, 160 prac naukowo-badawczych oraz około 50 wdrożeń. Promotor prac doktorskich.

Profesor Honorowy AGH 2013 (za wybitne osiągnięcia naukowe o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu metalurgii i inżynierii materiałowej oraz za działalność organizacyjną i dydaktyczną na rzecz AGH i polskiego środowiska naukowego, a także wyróżniającą współpracę z przemysłem metali nieżelaznych).

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Premiera za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne i inne

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/zasadzinski-jozef-003872

Źródła do biogramu

Książki

 • Informator nauki polskiej 2003. T. 4: Ludzie nauki P–Ż. Warszawa 2003, s. 1157
 • Prof. Józef Zasadziński profesorem Honorowym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. [Kraków 2013], 30 s.
 • Tyrański W.: Kto jest kim w Krakowie : lokalne władze, urzędy, instytucje, środowiska : edukacja, zatrudnienie, pozycja zawodowa, działalność polityczna i społeczna, sympatie polityczne, rodzina, rozrywki i upodobania (dane z 1999 roku). Wyd. 2. Kraków , 2000. s. 394
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 412
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S–Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 825, [foto]
 • Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : XXXV lat działalności. Oprac. J. Nowakowski. Kraków 1997, s. 5-7, 9, 13, 17
 • Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 40 lat działalności. Oprac. J. Nowakowski, L. Kustowski, W. Libura. Kraków 2002, s. 15 -18, 22, 29, [foto]

Artykuły

 • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
 • Jubileusz 40-lecia pracy naukowej Prof. zw. dr hab. inż. Józefa Zasadzińskiego. Rudy i Metale Nieżelazne 2002, nr 10-11, s. [482]
 • Libura W.: 40 lat działalności naukowo-dydaktycznej Profesora Józefa Zasadzińskiego. Rudy i Metale Nieżelazne 2002, nr 10-11, s. [480-481], [foto]
 • Nowe władze Uczelni. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 30/31, s. 18-19, [foto]
 • Prof. zw. dr hab. inż. Józef Zasadziński. Rudy i Metale Nieżelazne 2002, nr 10-11, s. [480], [foto]
 • Profesor Józef Zasadziński Profesorem Honorowym AGH. Biuletyn AGH 2014, nr 78-79, s. [64], [foto]
 • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 18.12.2013], s. 1, 10-11, 35
 • Zasadziński J.: Szczęśliwy dziekan : rozmowa z prof. Józefem Zasadzińskim - dziekanem Wydziału Metali Nieżelaznych. Rozm. E. Konieczna. Miesiąc w Krakowie 1999, nr 1, s. 65-67, [foto]
 • Zasadziński J.: Wywiad z Dziekanem Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej prof. zw. dr. hab. inż. Józefem Zasadzińskim. Rozm. Z. Misiołek. Rudy i Metale Nieżelazne 1996, nr 10, s. 458-460, [foto]

Inne

 • Zaproszenie na uroczystość nadania godności Profesora Honorowego AGH profesorowi Józefowi Zasadzińskiemu

stan na dzień 30.01.2023