Józef Lewicki

Z Historia AGH
Józef Lewicki
Józef Lewicki.jpg
Nazwisko Lewicki
Imię / imiona Józef
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 1 marca 1944
Miejsce urodzenia Bratkowice


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, górnictwo odkrywkowe, niegórnicze zastosowania techniki strzeleckiej, technika strzelnicza w górnictwie budownictwie i inżynierii środowiska
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi

Dr inż. Józef Lewicki (1944-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, górnictwo odkrywkowe, niegórnicze zastosowania techniki strzeleckiej, technika strzelnicza w górnictwie budownictwie i inżynierii środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 1 marca 1944 roku w Bratkowicach w powiecie rzeszowskim.

W 1969 roku ukończył Wydział Górniczy AGH. W tym samym roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Robót Udostępniających i Hydromechanizacji Instytutu Górnictwo Odkrywkowego Wydziału Górniczego AGH.

W 1978 roku na podstawie pracy "Laboratoryjna metoda badania zależności efektu kruszenia skały od własności materiałów wybuchowych" przygotowanej w Zakładzie Materiałów Wybuchowych Centralnego Laboratorium Materiałów Wybuchowych i Techniki Strzelniczej Instytutu Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górniczego uzyskał doktorat.

Autor ponad 40 publikacji, w tym 2 książek i 1 patentu oraz ponad 250 prac niepublikowanych.

Promotor około 30 inżynierów i magistrów inżynierów.

Członek Komitetu Organizacyjnego cyklicznych Konferencji Technika Strzelnicza w Górnictwie, Sekcji Górnictwa Odkrywkowego Komitetu Górnictwa PAN.

Posiadał uprawnienia wyższego dozoru ds. techniki strzelniczej, kierownik Ruchu Zakładu Górniczego. Rzeczoznawca WUG.

W 2010 roku przeszedł na emeryturę.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrna Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa"

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/lewicki-jozef-004465

Źródła do biogramu

Książki

  • Górnictwo odkrywkowe w Akademii Górniczo-Hutniczej : [jubileusz 40-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego, 55-lecia Górnictwa Odkrywkowego w AGH]. Kraków 2004, s. 107, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 146
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 237-238
  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 44
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 199, [foto]


stan na dzień 31.01.2023