Barbara Maria Małecka

Z Historia AGH
Barbara Maria Małecka
B Małecka.jpg
Nazwisko Małecka
Imię / imiona Barbara Maria
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. nadzw.
Data urodzenia 14 grudnia 1957
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 24 lipca 2013
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności chemia, inżynieria materiałowa, mechanizm reakcji w układzie: gaz-ciało stałe, rozkład i redukcja tlenków metali, rozkład termiczny soli, kinetyka reakcji heterogenicznych, ochrona przed korozją
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiDr hab. inż., prof. nadzw. Barbara Maria Małecka (1957–2013)

Dyscyplina/specjalności: chemia, inżynieria materiałowa, mechanizm reakcji w układzie: gaz-ciało stałe, rozkład i redukcja tlenków metali, rozkład termiczny soli, kinetyka reakcji heterogenicznych, ochrona przed korozją

Nota biograficzna

Urodziła się 14 grudnia 1957 roku w Krakowie. Zmarła 24 lipca 2013 roku w Krakowie. Pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Absolwentka AGH (1981).

Doktoryzowała się na AGH w 1989 roku, dr hab. - AGH 2006 rok. Od 2009 roku pracowała na stanowisku profesora nadzwyczajnego AGH w Katedrze Chemii Nieorganicznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Autorka około 50 publikacji naukowych, 4 patentów, promotorka 2 rozpraw doktorskich. Podejmowała tematykę badawczą z zakresu mechanizmu i kinetyki reakcji w układzie gaz-ciało stałe (utlenianie i redukcja tlenków metali); mechanizmów rozkładu ciał stałych; powłok ochronnych dla tworzyw metalicznych; zastosowania analizy termicznej i spektrometrii masowej do identyfikacji produktów reakcji, otrzymywania materiałów nanometrycznych do zastosowań katalitycznych

Członkini Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. Wojciecha Świętosławskiego (od 1984 roku), którego następnie była wiceprzewodniczącą (2006-2012) i przewodniczącą (2012-2013). W latach 1998-2001 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Studenckiego Towarzystwa Naukowego, a od 2004 r. jego przewodniczącej. Aktywna członkini ICTAC (International Confederation of Thermal Analysis and Calorimetry) i przewodnicząca jednej z największych Sekcji ICTAC - Thermal Reactivity of Solids.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/malecka-barbara-003992

Źródła do biogramu

Książki

  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2020. Oprac. H. Sieński. Kraków 2020, s. 64-65, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 218

Artykuły

  • Dziennik Polski 2013, nr 173 (26 VII 2013), s. A11 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2013, nr 172 (25 VII 2013), s. A11 [nekr.]
  • Informacje kadrowe. Biuletyn AGH 2009, nr 15, s. 21
  • Obituary: in memoriam Professor Barbara Małecka (1957-2013). [Oprac.] Barbara Pacewska. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2013, vol. 114, s. 1415-1416, [foto]

Inne