Wiesław Stanisław Ptak

Z Historia AGH
Wiesław Stanisław Ptak
Wieslaw Ptak.jpg
Nazwisko Ptak
Imię / imiona Wiesław Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 16 września 1941
Miejsce urodzenia Bieńczyce
Data śmierci 11 kwietnia 2004
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności chemia, spektroskopia wibracyjna
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1993–1996)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19811985
ProdziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19911993
DziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19931996

Prof. dr hab. Wiesław Stanisław Ptak (1941–2004)

Dyscyplina/specjalności: chemia, spektroskopia wibracyjna

Nota biograficzna

Urodził się 16 września 1941 roku w podkrakowskich Bieńczycach (obecnie dzielnica Krakowa), zmarł 11 kwietnia 2004 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu w Raciborowicach pod Krakowem.

Ukończył Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1963 roku rozpoczął pracę w Katedrze Chemii Krzemianów na Wydziale Ceramicznym AGH. W 1968 roku uzyskał stopień doktora chemii, a w 1980 roku stopień doktora habilitowanego.

W 1972 roku odbył półroczny staż naukowy w Uniwersytecie w Liege.

W 1991 nadano mu tytuł profesora nauk chemicznych.

W latach 1981–1985 oraz 1991–1993 pełnił funkcję prodziekana d/s dydaktycznych, następnie w latach 1993–1996 był dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. W latach 1993–2004 był kierownikiem Katedry Ceramiki Ogniotrwałej, Szlachetnej i Technicznej (od 2002 roku Katedra Materiałów Ogniotrwałych i Procesów Wysokotemperaturowych). Od roku 1996 zajmował stanowisko profesora zwyczajnego.

Głównymi zainteresowaniami badawczymi profesora były: teoria wiązania chemicznego i oddziaływań międzyatomowych, podstawy teoretyczne metod chemicznej krystalizacji z fazy gazowej.

Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji i kilku patentów. Wyniki tych badań prezentował wielokrotnie na konferencjach międzynarodowych.

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Międzynarodowego Towarzystwa Teoretycznej Fizyki Chemicznej (ISTCP).

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH] Kraków 1999, s. 10, 122-123, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 291, [foto]
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w 70-lecie swojej działalności. Kraków 2019, s. 16, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2004 nr 89 (15 IV 2004), s. 19 [nekr.]
  • Profesor Wiesław Stanisław Ptak - wspomnienie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 130/131, s. 32, [foto]
  • Z żałobnej karty : prof. dr hab. Wiesław Ptak. Materiały Ceramiczne 2004, nr 3, s. 112, [foto]