Julian Bolesław Kamecki

Z Historia AGH
Julian Bolesław Kamecki
Julian Kamecki.jpg
Nazwisko Kamecki
Imię / imiona Julian Bolesław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 18 stycznia 1909
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 23 kwietnia 1955
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności elektrochemia, termochemia, ochrona metali przed korozją
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Hutniczego AG (1947-1948)
Wydział Wydział Hutniczy


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Hutniczy19471948

Prof. dr hab. Julian Bolesław Kamecki (1909–1955)

Dyscyplina/specjalności: elektrochemia, termochemia, ochrona metali przed korozją

Nota biograficzna

Urodził się 18 stycznia 1909 roku w Krakowie. Zmarł 23 kwietnia 1955 roku w Krakowie i tam też został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Studia chemiczne w UJ, dr filozofii UJ (1934), habilitacja (1939), po której uzyskał „veniam legendi” z chemii nieorganicznej i fizycznej UJ. W wyniku tzw. Sonderaktion Krakau był więziony w Krakowie, Wrocławiu, w obozach w Sachsenhausen i Dachau.

Początkowo pracował jako asystent i st. asystent w UJ w Katedrze Chemii Nieorganicznej.

Od 1945 roku w AG jako docent Katedry Chemii Fizycznej i Elektrochemii na Wydziale Hutniczym AG — objął wykłady chemii fizycznej, prof. zwyczajny (1946), kierownik Katedry Chemii Fizycznej i Elektrochemii (1946–1955), równocześnie pracował w Politechnice Gdańskiej. Pełnił funkcję prodziekana Wydziału Hutniczego AG (1947/1948), przewodniczącego Krakowskiego Oddziału i członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Członek Komisji Korozyjnej PKN, brał udział w pracach I Kongresu Nauki Polskiej, współpracował z Instytutem Odlewnictwa. Prowadził wykłady na Wydziale Hutniczym, później Metalurgicznym a także na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH, w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach.

Autor ok. 100 prac z zakresu kinetyki chemicznej, elektrochemii, termochemii, potencjometrii, konduktometrii, oraz dwóch patentów. W latach 1945–1955 zajmował się nauką o korozji metali, poświęcił zagadnieniu ochrony przed korozją kilka prac o fosforanowaniu i chromianowaniu cynku oraz stali.

Członek korespondencyjny PAU, przewodniczący Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945

Źródła do biogramu

Książki

 • Biogramy uczonych polskich : materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN. Cz. 3 : Nauki ścisłe. Oprac. A. Śródka, P. Szczawiński. Wrocław 1988, s. 151-153
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 72
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 89-90, [foto]
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej…1946/47]. Kraków 1946, s. 15
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej…1947/48]. Kraków 1947, s. 8
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 19. Red. J. Piłatowicz. Warszawa 2008, s. 51-53, [foto]
 • Śródka A.: Uczeni polscy XIX-XX stulecia. T. 2 : H - Ł. Warszawa 1995, s. 144-144, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 66, [foto]
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 62, [foto]
 • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 106-109, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

 • Aresztowani podczas aktion gegen Universitäts-Professoren 6 listopada 1939 roku : aresztowani naukowcy Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Alma Mater 2019, numer specjalny 212, s. 25, [foto]
 • Bielański A., Sędzimir J.: Prof. dr Julian Kamecki (1909-1955). Wiadomości Chemiczne 1956, z. 7, s. 331-340
 • Nowakowski A., Wnęk Z.: Wspomnienia o zmarłych profesorach Wydziału : Prof. dr Julian Kamecki (1909-1955). Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 41-42
 • Prace prof. dra Juliana Kameckiego. Zeszyty Naukowe [wyd. AGH] ; nr 10. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1957, z. 2, s. 19-24
 • Sędzimir J., Zembura Z.: Profesor doktor Julian Kamecki. Zeszyty Naukowe [wyd. AGH] ; nr 10. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1957, z. 2, s. 13-18
 • Tomczyk M.: 75. rocznica "Sonderaktion Krakau". Biuletyn AGH 2014, nr 83, s. 8-9, [foto]