Tomasz Rybicki

Z Historia AGH
Tomasz Rybicki
Tomasz Rybicki.jpg
Nazwisko Rybicki
Imię / imiona Tomasz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 18 września 1953
Miejsce urodzenia Katowice


Dyscyplina/specjalności matematyka, geometria różniczkowa, analiza globalna
Wydział Wydział Matematyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Tomasz Rybicki (1953-)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, geometria różniczkowa, analiza globalna

Nota biograficzna

Urodził się 18 września 1953 roku w Katowicach.

W 1977 roku ukończył studia w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat uzyskał w 1985 roku, stopień droktora habilitowanego nauk matematycznych uzyskał w 1999 na Wydziale Matematyki i Fizyki UJ, tytuł profesora nauk matematycznych otrzymał w 2015 roku.

W latach 1978-1980 pracował w Instytucie Matematyki AGH. W latach 1984-1998 zatrudniony w Instytucie Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.

Od 1998 roku pracuje w Wydziale Matematyki Stosowanej AGH. Odbył staże w Uniwersytecie Wiedeńskim, Uniwersytecie w Debreczynie, Uniwersytecie Ben Gouriona w Beer Sheva, Uniwersytecie Kyoto Sangyo, ETH w Zurichu, Uniwersytecie w Nantes, NTNU w Trondheim, Caltech w San Luis Obispo.

Przedmiotem zainteresowań naukowych jest geometria różniczkowa, a w szczególności analiza globalna, teoria grup i algebr Liego, zastosowanie metod geometrycznych w fizyce oraz teoria orbifoldów i ich morfiozów, własności metryki Hofera w topologii symplektycznej i kontaktowej oraz grup homeomorfizmów hamiltonowskich.

Autor 55 artykułów badawczych, w tym w renomowanych czasopismach matematycznych.

Około 50 wystąpień i referatów na konferencjach, warsztatach i seminariach w Polsce i za granicą. Współorganizator konferencji naukowych.

Promotor trzech prac doktorskich i trzydziestu magisterskich.

Recenzent w przewodzie o nadanie tytułu profesora, dwóch przewodów habilitacyjnych i siedmiu doktorskich.

Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, American Mathemathcal Society, Rady WMS oraz licznych komisji uczelnianych i wydziałowych.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/rybicki-tomasz-003875

Źródła do biogramu

Książki

  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 58, 62, 66, 69, 96
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 307

Inne


stan na dzień 25.01.2023