Jan Kowalski

Z Historia AGH
Jan Kowalski
Jan Kowalski.jpg
Nazwisko Kowalski
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Doc. mgr inż.
Data urodzenia 16 marca 1905
Miejsce urodzenia Potakówka
Data śmierci 29 sierpnia 1977
Dyscyplina/specjalności chemia ogólna i analityczna, chemia fizyczna, zastosowanie metod chemii analitycznej w przemyśle metalurgicznym
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH ds. studiów wieczorowych (1957-1960)
Wydział Wydział Metalurgiczny


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgiczny19571960

Doc. mgr inż. Jan Kowalski (1905–1977)

Dyscyplina/specjalności: chemia ogólna i analityczna, chemia fizyczna, zastosowanie metod chemii analitycznej w przemyśle metalurgicznym

Nota biograficzna

Urodził się 16 marca 1905 roku w Potakówce koło Jasła. Zmarł 29 sierpnia 1977 roku. Pochowany na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie.

W 1952 roku otrzymał dyplom magistra filozofii z zakresu chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyplom inżyniera metalurga AGH. Docent od 1955 roku.

Pracę zawodową rozpoczął w Rafinerii Nafty w Jedliczach pracując jako pomocnik laboratoryjny w latach 1921-1924. Laborant w I Klinice Chorób Wewnętrznych UJ w latach 1924-1928; asystent w Państwowej Szkole Przemysłowej w Krakowie w latach 1928-1938; pracownik Zakładów Chemicznych w Dębicy w latach 1938-1940; asystent w Krakowskiej Szkole Chemotechników w latach 1940-1945; wykładowca w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w latach 1950-1953, kierownik Zakładu Analitycznego w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie w latach 1953-1957.

Prowadził zajęcia dydaktyczne w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach w latach 1967-1969.

Od 1945 roku związany z AGH. Asystent w Zakładzie Chemii Ogólnej i Analitycznej na Wydziale Hutniczym w latach 1945-1950. Na Wydziale Metalurgicznym w latach 1957-1960 był Prodziekanem ds. studiów wieczorowych a w latach 1960-1967 kierownikiem Studium Wieczorowego.

W 1967 roku został opiekunem naukowym Katedry Chemii Fizycznej Metalurgii Żelaza.

Na emeryturę odszedł w 1975 roku.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 169, [foto]
  • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 70, [foto]
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. [AGH]. Kraków 1997, s. 37
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 70, [foto]

Artykuły

  • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339