Zbigniew Pietrzyk

Z Historia AGH
Zbigniew Pietrzyk
Zbigniew Pietrzyk.jpg
Nazwisko Pietrzyk
Imię / imiona Zbigniew
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 15 października 1929
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 7 marca 1994
Dyscyplina/specjalności termodynamika, spalanie gazów, utylizacja odpadów
Wydział Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Pietrzyk (1929–1994)

Dyscyplina/specjalności: termodynamika, spalanie gazów, utylizacja odpadów

Nota biograficzna

Urodził się 15 października 1929 roku w Krakowie. Zmarł 7 marca 1994 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1954 roku ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1961 roku, doktora habilitowanego w 1968 roku. W 1982 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1992 roku profesorem zwyczajnym.

1 lipca 1953 roku rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Maszynoznawstwa na Wydziale Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa AGH. Do 31 grudnia 1961 roku pracował w AGH na stanowisku adiunkta w Katedrze Termodynamiki i Urządzeń Energetycznych na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych.

Był pracownikiem Politechniki Krakowskiej, współpracownikiem Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie, rzeczoznawcą przy Ministerstwie Ochrony Środowiska, członkiem PAN, Międzynarodowej Unii Gazowniczej.

Autor ponad 100 publikacji, współautor 4 patentów.

Członek PAN oraz Międzynarodowej Unii Górniczej.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 277

Artykuły

  • Zbigniew Pietrzyk : (1929-1994). Nafta Gaz 1994, nr 4, s. 178-179, [foto]

Inne

  • Akta Osobowe (AGH) - Pietrzyk Zbigniew
  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 07.06.2017]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu/