Stanisław Nagy

Z Historia AGH
Stanisław Nagy
Stanisław Nagy.jpg
Nazwisko Nagy
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 1 września 1960
Miejsce urodzenia Oświęcim


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria naftowa, inżynieria gazownicza, termodynamika, geotermia
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH (2008-2012)
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu20082012

Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy (1960-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria naftowa, inżynieria gazownicza, termodynamika, geotermia

Nota biograficzna

Urodził się 1 września 1960 roku w Oświęcimiu.

W latach 1979-1984 studiował na Wydziale Wiertniczo-Naftowym AGH, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera górnika z zakresu gazownictwa ziemnego. W 1984 roku rozpoczął pracę inżyniera w Zakładzie Przepływów w Złożach i Termodynamiki Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH.

W 1988 roku na podstawie pracy "Badanie wpływu procesu kondensacji frakcjonowanej na efekt dławienia izentalpowego gazu ziemnego" uzyskał doktorat.

W 2004 roku na podstawie rozprawy "Zjawiska adsorpcyjne i kapilarne w układach gazowo-kondensatowych w zbitych skałach porowatych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 2008-2012 był prodziekanem Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

Od 2012 roku kierownik Katedry Inżynierii Gazowniczej.

W 2013 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu energetyki, górnictwa, geologii inżynierskiej, inżynierii i ochrony środowiska. Jego prace badawcze skupiają się na inżynierii gazowniczej, naftowej oraz termodynamice.

Profesor i wykładowca w Katedrze Inżynierii Gazowniczej na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wykłada również w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Specjalista do spraw inżynierii złóż geotermalnych w Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, korespondent Wydziału Nauk Technicznych tej instytucji od 2019 roku.

Wizytował między innymi Technische Universität Bergakademie we Freibergu oraz Uniwersytet Al-Farabiego w Ałmaty.

Promotor ponad 10 prac doktorskich.

Autor i współautor ponad 220 publikacji, w tym 5 książek. Autor i współautor ponad 100 niepublikowanych prac naukowo-badawczych.

Jest pracownikiem Katedry Inżynierii Gazowniczej WWNiG.

Jest przewodniczącym Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka.

Członek m.in. Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Naczelnej Organizacji Technicznej, Society of Petroleum Engineers of AIME, Komitetów Górnictwa i Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej ISMiGE PAN, Rady Zarządzającej SPE Poland Section, Rady Programowej Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii, Rady Programowej Centrum E-learningu AGH, sekretarz Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych Polskiej Akademii Umiejętności.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal "Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa", Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/nagy-stanislaw-003274

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 299-300, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1986/87]. Kraków 1986, s. 121
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 243-244, [foto]
  • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : sprawozdanie władz z działalności w latach 2008-2016. Kraków 2016, s. 5

Inne

stan na dzień 11.02.2023