Giang Nguyen Van

Z Historia AGH
Giang Nguyen Van
Nguyen Van Giang.jpg
Nazwisko Nguyen Van
Imię / imiona Giang
Tytuły / stanowiska Prof. dr inż.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 18 września 1950
Miejsce urodzenia Ninh Binh (Wietnam)


Dyscyplina/specjalności geofizyka stosowana, geofizyka poszukiwawcza


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 2016
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za nawiązanie i rozwijanie współpracy naukowo-badawczej w obszarze podstawowych i stosowanych badań naukowych w dziedzinie nauk o Ziemi między Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie a Vietnam Academy of Science and Technology w Hanoi oraz innymi uniwersytetami z Wietnamu; za współpracę w doskonaleniu programów nauczania i organizacji procesu dydaktycznego oraz dążenie do osiągnięcia najwyższego poziomu badań i kształcenia oraz otwartej wymiany poglądów i opinii naukowych

Prof. dr inż. Giang Nguyen Van (1950-)

Dyscyplina/specjalności: geofizyka stosowana, geofizyka poszukiwawcza

Nota biograficzna

Urodził się 18 września 1950 roku w Ninh Binh w Wietnamie.

W 1968 roku rozpoczął studia na ówczesnym Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej (specjalność geofizyka poszukiwawcza), gdzie w 1974 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera. W roku 1989 obronił doktorat w Instytucie Geofizyki w National Centre for Science and Technology (NCST) na podstawie pracy "Badanie charakterystyki pola geomagnetycznego na terytorium Wietnamu na podstawie danych naziemnych i pomiarów aeromagnetycznych". W roku 2002 uzyskał stanowisko profesora w Instytucie Geofizyki w Wietnamskiej Akademii Nauk i Technologii w Hanoi (VAST, wcześniej NCST).

W roku 1975 rozpoczął pracę jako geofizyk w National Centre for Science and Technology (NCST) w Hanoi, w Wietnamie. W latach 1990–2010 - Dyrektor Zakładu Geofizyki Stosowanej w Instytucie Geofizyki VAST. W latach 1996–2010 - wykładowca geofizyki na Wydziale Geologii University of Natural Sciences – Hanoi National University. W latach 2002–2014 – wykładowca metod elektromagnetycznych na Wydziale Fizyki University of Natural Sciences – Ho Chi Minh City National University. Dyrektor Zakładu Geofizyki Stosowanej w Graduated University of Science and Technology of VAST i Dyrektor Zakładu Geotechniki i Podziemnych Struktur w Binh Duong University. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Geofizyki VAST.

Współpracował z Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Radio Wave Propagation of the Russian Academy of Sciences w Moskwie (1984), Institute de Physique du Globe de Paris (1990), Institute of Geophysics at the Ludwig-Maximilians University w Monachium (1995), Asian Institute of Technology w Bangkoku (2001), L'Institute de Physique du Globe de Strasbourg EOST, CNRS Uniwersytetu w Strasburgu (2004), Akita University w Japonii, (2006), Sapienza University w Rzymie (2007), Chiang Mai University w Tajlandii (2008), Ping Tung University na Tajwanie (2009).

Dzięki staraniom Profesora została odnowiona współpraca między Wietnamską Akademią Nauk i Technologii oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Umowa realizowana na kilku wydziałach AGH obejmuje działalność badawczą w zespołach międzynarodowych wraz z jednostkami przemysłowymi, prace metodyczne i doświadczalne nad doskonaleniem szeroko rozumianych badań geofizycznych, geologicznych, geodezyjnych i innych oraz wymianę naukowców.

Członek Rady Naukowej kwartalnika AGH „Geologia”, obecnie „Geology, Geophysics & Environment”.

Autor i współautor licznych publikacji w języku wietnamskim, angielskim, rosyjskim, polskim i francuskim, w tym monografii i podręczników akademickich. Obszar jego działania naukowego obejmuje problematykę poszukiwania i monitoringu stanu warstw wodonośnych metodami geofizycznymi, wykorzystanie metody georadarowej w zagadnieniach inżynierskich i ochrony środowiska, a także badanie metodami geofizycznymi geologicznych struktur przypowierzchniowych

Członek Vietnamese Society of Geophysicists, Vietnamese Society of Physics, Vietnamese Association of Geology. Przedstawiciel Wietnamu z funkcją sekretarza w Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki Od roku 2005 - zastępca redaktora naczelnego w Vietnam Journal of Earth Sciences.

W 2016 roku otrzymał doktorat honoris causa AGH.

Odznaczenia i nagrody

Nagrody zespołowe Ho Chi Minha dla Nauki (2005) za pracę przy Narodowym Atlasie Wietnamu, za konstrukcję pięciu map geomagnetycznych, nagroda UNESCO (UNESCO Regional in Jakarta Award)

Źródła do biogramu

Książki

  • Profesor Nguyen Van Giang Doktor Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków, 1 kwietnia 2016 r. Kraków 2016, 32 s., [foto]

Artykuły

  • Profesor Nguyen Van Giang doktorem honoris causa AGH. Biuletyn AGH 2016, nr 101, s. 14-15, [foto]
  • Profesor Nguyen Van Giang doktorem honoris causa AGH. Vivat Akademia : AGH 2016, nr 15, s. 6, [foto]
  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 30.09.2015], s. 2, 8-9, 33

Inne

  • Nguyen Van Giang [Zaproszenie] na uroczyste posiedzenie senatu AGH poświęcone nadaniu godności Doktora Honoris Causa Panu Nguyen Van Giang. [Kraków 2016], [foto]


stan na dzień 11.02.2023