Bronisław Piątkiewicz

Z Historia AGH
Bronisław Piątkiewicz
Nazwisko Piątkiewicz
Imię / imiona Bronisław
Tytuły / stanowiska Prof. zw.
Data urodzenia 14 września 1878
Miejsce urodzenia Babica
Data śmierci 4 grudnia 1966
Miejsce śmierci Warszawa
Dyscyplina/specjalności geodezja, fotogrametria
Wydział Wydział GórniczyProf. zw. Bronisław Piątkiewicz (1878–1966)

Dyscyplina/specjalności: geodezja, fotogrametria

Nota biograficzna

Urodził się 14 września 1878 roku w Babicy (pow. rzeszowski). Zmarł 4 grudnia 1966 roku w Warszawie. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Studiował m.in. matematykę na Uniwersytecie Lwowskim, nauki matematyczno-fizyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1910 roku zdał egzamin pedagogiczny na Uniwersytecie Lwowskim, uzyskując tytuł magistra filozofii.

W latach 1920-1930 pracował jako nauczyciel miernictwa w Państwowej Szkole Przemysłowej w Krakowie. Od 1925 roku był kontraktowym wykładowcą fotogrametrii na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej. W latach 1923-1939 wykładał geografię, matematykę i geodezję na Uniwersytecie Jagiellońskim, a jednocześnie, w latach 1926-1939, fotogrametrię na Politechnice Warszawskiej. W 1930 roku przeniósł się na stałe do Warszawy, gdzie do 1938 roku pracował na stanowisku radcy w Ministerstwie Robót Publicznych. Po wyzwoleniu pracował w Akademii Górniczej na stanowisku kierownika Oddziału Mierniczego. Latem 1945 roku powrócił do pracy na Politechnice Warszawskiej, gdzie do roku 1950 pełnił funkcję dziekana Wydziału Geodezyjnego.

W 1946 roku otrzymał nominację na profesora zwyczajnego.

Opublikował m. in. kilka artykułów ogłoszonych w „Sprawozdaniach PAU” (1924), „Czasopiśmie Technicznym” (1928), „Przeglądzie Mierniczym” (1929–30), „Przeglądzie Fotogrametrycznym” (1932–1938).

Współtwórca badań fotogrametrycznych w Polsce.

Był jednym z członków założycieli Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego (1930) oraz członkiem Komitetu Geodezji PAN.

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1925/26]. Kraków 1925, s. 15
  • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 8. Red. Z. Skoczyński. Warszawa 1989, s. 28-29