Roman Wojnicki

Z Historia AGH
Roman Wojnicki
Roman Wojnicki.jpg
Nazwisko Wojnicki
Imię / imiona Roman
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 1 grudnia 1930
Data śmierci 30 maja 1981
Dyscyplina/specjalności elektrotechnika, automatyka
Pełnione funkcje Wicedyrektor Instytutu Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. inż. Roman Wojnicki (1930-1981)

Dyscyplina/specjalności: elektrotechnika, automatyka

Nota biograficzna

Urodził się 1 grudnia 1930 roku. Zmarł 30 maja 1981 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Absolwent AGH. W 1953 roku rozpoczął pracę w Katedrze Elektryfikacji Urządzeń Górniczych na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa AGH na stanowisku asystenta, uzyskując kolejno stopień doktora nauk technicznych (1964) i stopień doktora habilitowanego (1968). W 1977 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym.

Od 1965 roku pełnił funkcję kierownika Zakładu Automatyzacji Górnictwa przy Katedrze Elektrotechniki Górniczej, a następnie Zakładu Modelowania Analogowego. Od 1972 roku pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

Autor 38 prac publikowanych, w tym 2 książek oraz wielu ekspertyz dla przemysłu górniczego i hutniczego. Promotor 3 doktoratów.

Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Komitetu Naukowego ds. Mechanizacji i Cybernetyki w Górnictwie, Komitetu Elektrotechniki PAN, sekretarz Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Konferencji Automatyzacji Górnictwa, przewodniczący Zarządu Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrna Odznaka za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa, Srebrna Odznaka za Pracę Społeczną dla Ziemi Krakowskiej, Złota Odznaka Budowniczego Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, nagrody resortowe

Źródła do biogramu

Książki

  • Słownik biograficzny zasłużonych elektryków krakowskich. Cz. 1. Pod red. J. Strzałki. Kraków 2009, s. 215-216, [foto]
  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 14, [foto]
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 301, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 400

Artykuły

  • Wspomnienie pośmiertne o profesorze Romanie Wojnickim. Elektrotechnika : kwartalnik AGH 1982 T. 1, z. 3, s. 5-6, [foto]

Inne

  • Wniosek o nadanie tytułu profesora nadzwyczajnego i powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Górniczo-Hutniczej doc. dr hab. inż. Romana Wojnickiego. [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 30.10.1975], s. 37