Jolanta Natalia Myszkowska

Z Historia AGH
Jolanta Natalia Myszkowska
Jolanta Myszkowska.jpg
Nazwisko Myszkowska
Imię / imiona Jolanta Natalia
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 18 sierpnia 1953
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 22 stycznia 2000
Dyscyplina/specjalności geologia, sedymentologia
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaDr inż. Jolanta Natalia Myszkowska (1953-2000)

Dyscyplina/specjalności: geologia, sedymentologia

Nota biograficzna

Urodziła się 18 sierpnia 1953 roku w Krakowie. Zmarła 22 stycznia 2000 roku. Pochowana na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.

W 1977 roku ukończyła studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH. Na podstawie pracy "Litologia i znaczenie surowcowe utworów węglanowych dewonu rejonu Jurkowiec-Bud" uzyskała magisterium.

W 1977 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Projektów i Dokumentacji Geologicznych w Krakowie.

W 1979 roku - na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym - rozpoczęła Studia Doktoranckie z zakresu Geologii i Geofizyki w AGH, uczestnicząc jednocześnie w zajęciach Studium Podyplomowego z zakresu Mineralogii i Petrografii.

W 1983 roku rozpoczęła pracę asystenta w zakładzie Geologii Ogólnej i Matematycznej Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1987 roku na podstawie pracy "Litologia, sedymentacja i diageneza dolomitów formacji jemielnickiej (dolomity diploporowe, środkowy wapień muszlowy) wschodniej części obszaru śląsko-krakowskiego", której promotorem była profesor Aleksandra Kostecka, otrzymała stopień doktora. Od 1988 roku pracowała na stanowisku adiunkta.

Kontynuując tematykę doktoratu zajmowała się problematyką skał węglanowych, a szczególnie dolomitów retu i wapienia muszlowego monokliny śląsko-krakowskiej. Prowadziła również badania trzeciorzędowych karpackich dolomitów i organodetrytycznych wapieni z pienińskiego pasa skałkowego i jednostki skolskiej.

Była członkiem Naczelnej Organizacji Technicznej i Polskiego Towarzystwa Geologicznego. W 1988 roku była sekretarzem komitetu organizacyjnego 59 Zjazdu PTG w Przemyślu. Była również współorganizatorem kolejnych Sympozjów z Zastosowania Metod Matematycznych i Informatyki w Geologii, organizowanych początkowo przez Instytut Geologii i Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego, a następnie po reorganizacji Wydziału w 1992 roku, przez Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Autorka kilkunastu publikacji.

Odznaczenia i nagrody

Wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 243, [foto]

Artykuły

  • Rajchel J.: Jolanta Natalia Myszkowska 1953-2000. Annales Societatis Geologorum Poloniae 2002, vol. 72, z. 1, s. 99-100, [foto]