Kazimierz Przewłocki

Z Historia AGH
Kazimierz Przewłocki
Kazimierz Przewlocki.jpg
Nazwisko Przewłocki
Imię / imiona Kazimierz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 16 listopada 1929
Miejsce urodzenia Wilno
Data śmierci 3 września 2021


Pełnione funkcje Dyrektor Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej AGH (1976-1983)
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
DyrektorMiędzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej19761983

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Przewłocki (1929-2021)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, technika jądrowa

Nota biograficzna

Urodził się 16 listopada 1929 roku w Wilnie. Zmarł 3 września 2021 roku. Pochowany na Cmentarzu Bronowickim w Krakowie.

W 1955 roku ukończył Wydział Górniczy.

W 1955 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Fizyki Ogólnej Katedry Fizyki Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa AGH.

W 1959 roku na podstawie pracy "Metody radiometryczne w poszukiwaniach soli potasowych" napisanej pod kierunkiem profesora Mariana Mięsowicza na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej uzyskał doktorat.

W 1966 roku został doktorem habilitowanym. W 1977 roku został profesorem nadzwyczajnym. W 1988 roku uzyskał tytuł profesora.

W latach 1976-1983 był zastępcą dyrektora a następnie dyrektorem Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej AGH.

W latach 1974-2000 kierownik Zakładu Radiometrii Przemysłowej.

Autor około 100 publikacji.

Promotor wielu prac doktorskich.

W latach 1990-1995 był przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej AGH.

Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Rady ds. Automatyki.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej,

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/przewlocki-kazimierz-001602

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 121
  • Kronika wydarzeń poprzedzających powstanie Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 1919-1991. Oprac. B.Dziunikowski. Kraków 2001, s. 29, 31, 57, [foto]
  • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 2001-2010. Oprac. A. Kreft, A. Zięba, B. Bednarek. Kraków 2011, s. 213-214, [foto]
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 57
  • [Skład Osobowy AGH … 1955/56]. Kraków 1956, s. 211
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 90, 91, 125-127
  • [Skład Osobowy AGH … 1979/80]. Kraków 1980, s. 10, 79, 80, 112, 114, 115
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 289, [foto]

Artykuły

  • Lankosz M.: Jubileusz Profesora Kazimierza Przewłockiego. Biuletyn AGH 2009, nr 23, s. 33, [foto]

Inne