Marek Raczyński

Z Historia AGH
Marek Raczyński
Marek Raczyński.jpg
Nazwisko Raczyński
Imię / imiona Marek
Tytuły / stanowiska Doc. dr inż.
Data urodzenia 1 marca 1919
Miejsce urodzenia Ustkamiennogorsk
Data śmierci 1980
Dyscyplina/specjalności metalurgia, energetyka, gospodarka cieplna
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Metalurgicznego (1969-1971)
Wydział Wydział Metalurgiczny


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgiczny19691971

Doc. dr inż. Marek Raczyński (1919-1980)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, energetyka, gospodarka cieplna

Nota biograficzna

Urodził się 1 marca 1919 roku w Ustkamiennogorsku w ZSRR. Zmarł w 1980 roku.

Szkołę średnią ukończył w 1936 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W 1936 roku rozpoczął studia na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej w Krakowie. Studiował do 1939 roku, następnie w latach 1945-1950 kontynuował na Wydziale Metalurgicznym. W 1951 roku ukończył Wydział Metalurgiczny AGH.

Od 1940 roku pracował jako robotnik w stalowni martenowskiej Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim. W latach 1947-1950 pracował w Zjednoczeniu Przemysłu Odlewniczego, był również projektantem w "Biprostalu".

W roku akademickim 1953/54 pracował jako starszy asystent w Katedrze I Zakładzie Technologii Materiałów Ogniotrwałych Wydziału Ceramicznego, w tym samym roku na Wydziale Metalurgicznym otrzymał zlecone wykłady z materiałów ogniotrwałych.

W 1965 roku na Wydziale Metalurgicznym uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Od 1968 roku był docentem. W latach 1969-1971 był dziekanem ds. Nauki Wydziału Metalurgicznego. W latach 1974-1979 był zastępcą dyrektora Instytutu Odlewnictwa Wydziału Metalurgicznego.

Był współautorem książki "Piece i suszarnie przemysłu ceramicznego".

Promotor jednej pracy doktorskiej.

W ostatnich latach życia był konsultantem Przedsiębiorstwa Montażu i Dostaw Pieców Tunelowych w Krakowie.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka za zasługi dla Ziemi Krakowskiej, Odznaka za zasługi dla woj. legnickiego, Nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. 2, Pion hutniczy. [kom. red. A. Długosz]. Kraków 1979, 112
  • [Skład osobowy AGH ... 1953/54]. Kraków 1954, s. 19, 87, 108, 129-131
  • [Skład osobowy AGH ... 1968/69]. Kraków 1969, s. 29, 65
  • [Skład osobowy AGH ... 1969/70]. Kraków 1970, s. 68, 69, 74
  • [Skład osobowy AGH ... 1974/75]. Kraków 1975, s. 65, 66, 71
  • Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1978/79]. Kraków 1979, s. 73
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 295
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia wydziału 1922-2002. [oprac. red. B. Pawłowski]. Kraków 2002, s. 97, [foto]
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 174, 245, 541, 542, 636 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)