Kazimierz Stanisław Sztaba

Z Historia AGH
Kazimierz Stanisław Sztaba
Kazimierz Sztaba.jpg
Nazwisko Sztaba
Imię / imiona Kazimierz
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Profesor Honorowy AGH
Data urodzenia 17 lipca 1931
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 27 sierpnia 2019
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia, przeróbka kopalin stałych, inżynieria mineralna, gospodarka surowcami mineralnymi
Pełnione funkcje Prorektor (1969–1972)
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 30-lecia Polski Ludowe, Medal 40-lecia Polski Ludowej
FunkcjeGdzieoddo
ProrektorAGH19691972

Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Stanisław Sztaba (1931–2019)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia, przeróbka kopalin stałych, inżynieria mineralna, gospodarka surowcami mineralnymi

Nota biograficzna

Urodził się 17 lipca 1931 roku w Krakowie. Zmarł 27 sierpnia 2019 roku. Pochowany w Krakowie na Cmentarzu Batowickim.

Absolwent AGH - 1955, dr - AGH 1960, doktor hab. - AGH 1964, prof. nadzwyczajny AGH - 1970, prof. zwyczajny - 1977.

W 1952 roku rozpoczął pracę jako zastępca asystenta w Katedrze i Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Kopalin Wydziału Górniczego. W następnych latach był asystentem 1953–1955, starszym asystentem 1955–1965, adiunktem 1956–1965, docentem 1965–1970, profesorem 1970. W latach 1968-1985 kierownik w Katedrze Przeróbki Mechanicznej Kopalin Wydziału Górniczego i dyrektor Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych na Wydziale Górniczym.

W latach 1969-1972 prorektor AGH.

Członek Komisji Górniczej i Komisji Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, członek stały Państwowej Rady Górnictwa, członek Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, wielu rad naukowych oraz komitetów naukowych międzynarodowych konferencji i kongresów. Redaktor programowy czasopism: „Archives of Mining Sciences”, „Górnictwo”, „Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii” (przewodniczący Rady Redakcyjnej). Członek założyciel Polskiej Akademii Filatelistyki, członek czynny Académie Européenne de Philatélie, współautor około 35 publikacji z dziedziny filatelistyki.

Specjalista w zakresie: procesów przepływowych w inżynierii mineralnej (przeróbka kopalin), identyfikacji materiałów i kontroli procesów technologicznych, tendencji i kierunków rozwoju procesów technologii przetwarzania surowców mineralnych i mineralnopodobnych, zasad gospodarowania surowcami mineralnymi (pierwotnymi i wtórnymi) na etapie ich przetwarzania wstępnego i ich kompleksowego wykorzystania.

Autor ponad 300 publikacji. Promotor wielu prac doktorskich.

Profesor Honorowy AGH 2011 (za całokształt działań na rzecz przekształcenia klasycznej przeróbki kopalin w nową dyscyplinę naukową i techniczną zwaną "Inżynierią mineralną", jej implementację w profil działalności naukowo-badawczej i edukacyjnej Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH, a także jej dynamiczny rozwój w kraju i na świecie).

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 30-lecia Polski Ludowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Srebrny i Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia, sześciokrotnie uzyskał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (pięciokrotnie indywidualnie, raz zespołowo), wielokrotnie wyróżniony nagrodami Rektora AGH oraz odznaczeniami regionalnymi, resortowymi, zakładowymi, organizacyjnymi.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/sztaba-kazimierz-stanislaw-001802

Źródła do biogramu

Książki

 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. B. Cynkier. Ed. 4. Warszawa 2001, s. 937
 • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 46-234
 • [Skład Osobowy AGH … 1952/53]. Kraków 1953, s. 27
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 358, [foto]
 • Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. T. 4 : S–Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 369, [foto]

Artykuły

 • Dziennik Polski 2019, nr 202 (30 VIII 2019), s. A16 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2019, nr 203 (31 VIII - 1 IX 2019), s. A13 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2019, nr 205 (3 IX 2019), s. A12 [nekr.]
 • Profesor Kazimierz Sztaba Profesorem Honorowym AGH. Biuletyn AGH 2012, nr 51, s. 12-15
 • [Protokół z posiedzenia Senatu AGH... 14 grudnia 2011], s. 1, 2, 12–13, 53
 • Tadeusiewicz R.: Profesor Kazimierz Sztaba - wizjoner wyprzedzający swoja epokę. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 93/94, s. 19

Inne