Kazimierz Pazur-Porayski

Z Historia AGH
Kazimierz Pazur-Porayski
Kazimierz Pazur-Porayski.jpg
Nazwisko Pazur-Porayski
Imię / imiona Kazimierz
Tytuły / stanowiska Młodszy aystent
Data urodzenia 1 stycznia 1912
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 12 maja 1942
Miejsce śmierci Berlin
Dyscyplina/specjalności hutnictwo, walcownictwo
Wydział Wydział HutniczyMłodszy asystent Kazimierz Pazur-Porayski (1912–1942)

Dyscyplina/specjalności: hutnictwo, walcownictwo

Nota biograficzna

Urodził się 1 stycznia 1912 roku w Krakowie. Zamordowany 12 maja 1942 roku w więzieniu Plötzensee w Berlinie.

W Krakowie ukończył Szkołę Powszechną i IV Gimnazjum. W 1930 roku uzyskał świadectwo dojrzałości.

Studia wyższe rozpoczął na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej.

Na czwartym roku studiów został młodszym asystentem w Zakładzie Maszyn Hutniczych Wydziału Hutniczego AG.

Wybuch II wojny światowej nie pozwolił mu na ukończenie studiów. W czasie okupacji przebywał na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Brał czynny udział w walkach partyzanckich. Został aresztowany 9 czerwca 1940 roku i skazany 9 stycznia 1942 roku na karę śmierci za "przygotowanie do popełnienia zdrady stanu".

W budynku głównym AGH jego nazwisko znajduje się na dwóch tablicach: na parterze "Pamięci pracowników AG którzy zginęli z rąk okupanta hitlerowskiego" i "Nie było im dane pracować dla Ojczyzny 1 IX 1939 - 9 V 1945" na pierwszym piętrze.

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1937/38]. Kraków 1937, s. 56, 58
  • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 163, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

  • Sieński H.: II wojna światowa : tablice - pamięć wiecznie żywa, Cz. 6. Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej 2013, nr 71, s. 28-30, [foto]
  • Wosiek E.: Omówienie dorobku naukowego Wydziału w zakresie przeróbki plastycznej. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 93-103

Inne