Andrzej Pizoń

Z Historia AGH
Andrzej Pizoń
Andrzej Pizoń.jpg
Nazwisko Pizoń
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 17 czerwca 1936
Miejsce urodzenia Lwów
Data śmierci 27 maja 1997
Dyscyplina/specjalności automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, elektrohydrauliczne układy automatyki maszyn, roboty przemysłowe
Wydział Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Andrzej Pizoń (1936-1997)

Dyscyplina/specjalności: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, elektrohydrauliczne układy automatyki maszyn, roboty przemysłowe

Nota biograficzna

Urodził się 17 czerwca 1936 roku we Lwowie. Zmarł 27 maja 1997 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1961 roku ukończył Politechnikę Krakowską. Od roku był doktorantem w Zakładzie Projektowania Hut i Urządzeń Hutniczych Katedry Maszyn Hutniczych Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH. W 1968 roku na podstawie pracy "Analiza i synteza układu hydraulicznego zasilanego z niesztywnego źródła (na przykładzie jednego z zespołów manipulatora kuźniczego)" na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH uzyskał doktorat.

W 1972 roku został doktorem habilitowanym. W 1978 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1989 roku profesorem zwyczajnym.

W latach 1973 - 1978 był docentem w Zakładzie Automatyki Instytutu Maszyn Hutniczych i Automatyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH. W 1973 roku został kierownikiem Studium Podyplomowego z zakresu Automatyki Mechanicznej. W 1978 roku został członkiem Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych w Dziale Automatyki.

Od 1978 roku pracował na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. W latach 1978-1981 był prorektorem ds. kształcenia kadr i współpracy z zagranicą, w latach 1978-1982 dyrektorem Instytutu Automatyzacji Procesów Technologicznych.

Od 1982 roku związany z Politechnika Krakowską. W latach 1984-1988 prodziekan Wydziału Transportu, następnie w latach 1988-1990 dziekan Wydziału Inżynierii Transportowej i Elektrycznej. W latach 1991-1993 dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej. W latach 1994-1997 kierownik Samodzielnej Katedry Elektrohydraulicznych Urządzeń Automatyki.

Odbył 5 staży naukowych w RFN.

Autor 43 patentów, ponad 150 publikacji, w tym 25 książek. Promotor 7 prac doktorskich. Kierownik 30 prac naukowo-badawczych KBO, CPBP

Członek Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki "POLSPAR", Rady Ekonomiczno-Naukowej przy Wojewodzie Kieleckim, przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Elementów i Układów Pneumatycznych "PREMA" w Kielcach

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki- - wielokrotnie, Ministra Edukacji Narodowej, Nagroda Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu.

Źródła do biogramu

Książki

  • Skład Osobowy AGH... 1964/65]. Kraków 1965, s. 174
  • Skład Osobowy AGH... 1965/66]. Kraków 1967, s. 145
  • Skład Osobowy AGH... 1973]. Kraków 1973, s. 120
  • Skład Osobowy AGH... 1974/75]. Kraków 1975, s. 97, 98, 103
  • Skład Osobowy AGH... 1976]. Kraków 1976, s. 172
  • Skład Osobowy AGH... 1978/79]. Kraków 1979, s. 20
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M – R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 200, s. 516, [foto]
  • Złota księga nauki Polskiej 1999. Red. K. Pikoń, A. Sokołowska. Gliwice 1999, s. 261

Artykuły

  • Dziennik Polski 2017, nr 273 (24 XI 2017), s. A22 [nekr.]

Innne