Janina Milewska-Duda

Z Historia AGH
Janina Milewska-Duda
Janina Milewska-Duda.jpg
Nazwisko Milewska-Duda
Imię / imiona Janina
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab.inż.
Data urodzenia 1 stycznia 1949
Miejsce urodzenia Gorzów Wielkopolski


Dyscyplina/specjalności technologia chemiczna, fizykochemia powierzchni
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów (1993-1995), Dziekan Wydziału Paliw i Energii (1995-1996, 1999-2002), (2002-2005)
Wydział Wydział Energetyki i Paliw


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów19931995
DziekanWydział Paliw i Energii19951996
DziekanWydział Paliw i Energii19992002
DziekanWydział Paliw i Energii20022005Prof. zw. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda (1949–)

Dyscyplina/specjalności: technologia chemiczna, fizykochemia powierzchni

Nota biograficzna

Urodziła się 1 stycznia 1949 roku w Gorzowie Wielkopolskim.

W 1971 roku ukończyła studia na Politechnice Łódzkiej, na Wydziale Chemicznym, uzyskując tytuł magistra inżyniera technologii chemicznej specjalność: chemia polimerów.

Stopień naukowy doktora otrzymała w 1980 roku na Politechnice Krakowskiej, doktora habilitowanego w 1990 roku na Politechnice Wrocławskiej. W 2001 roku uzyskała tytuł naukowy profesora nauk chemicznych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wieloletni pracownik AGH. Od 1971 roku pracowała na stanowisku asystenta w Zakładzie Chemii Górniczej Instytutu Górnictwa Podziemnego Wydziału Górniczego, przekształconego w 1974 roku na Instytut Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów (spełniający funkcje wydziału). Od 1980 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta, od 1994 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego AGH, a od 2002 roku na stanowisku profesora zwyczajnego.

W latach 1993-1996 dziekan Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów, a w latach 1999-2002 i 2002-2005. dziekan Wydziału Paliw i Energii.

W latach 2008-2012 pełnomocnik Rektora AGH ds. jakości kształcenia. Od 2012 roku przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Audytu Dydaktycznego (dwie kadencje).

Autorka blisko 190 publikacji naukowych, w tym kilku monografii i kilkunastu rozdziałów w pracach zbiorowych, około 70 artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz blisko 100 referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Promotorka 4 rozpraw doktorskich.

Do najważniejszych osiągnięć naukowych należy opracowanie spójnej teorii procesów adsorpcyjno-absorpcyjnych w materiałach węglowych (Model Sorpcji Wielorakiej) oraz opracowanie modelu procesów wielowarstwowej adsorpcji zlokalizowanej opartego na mechanizmie klasteryzacji cząsteczek adsorbatu w materiałach mikroporowatych.

Członek Sekcji Chemii Węgla Komitetu Nauk Chemicznych PAN w Gliwicach (od 1994 roku) oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 1005 roku) Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych oraz Sekcji Chemii i Technologii Węgla.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/milewska-duda-janina-03234

Źródła do biogramu

Książki

  • 25 lat Wydziału Paliw i Energii 1974-1999. Red. G. Ceglarska-Stefańska, J. F. Janik. Kraków [1999?], s. 7
  • [Skład Osobowy AGH... 1971/72]. Kraków 1973, s. 55

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
  • Olszewska D.: Wydział Energetyki i Paliw. Vivat Akademia : AGH 2018 nr 19 grudzień, s. 26-32, [foto]
  • Władze dziekańskie na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 16, III okładki, [foto]

Inne

  • Informacje od dr. inż. Grzegorza S. Jodłowskiego

stan na dzień 18.04.2018