Jan Michał Jewulski

Z Historia AGH
Jan Michał Jewulski
Jan Jewulski.jpg
Nazwisko Jewulski
Imię / imiona Jan Michał
Tytuły / stanowiska dr hab inż, prof. nzw. AGH
Data urodzenia 15 stycznia 1938
Miejsce urodzenia Charzewice
Data śmierci 4 grudnia 2011
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, eksploatacja otworowa, zagospodarowywanie złóż węglowodorów i projektowanie
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

dr hab. inż, prof. nzw. AGH Jan Michał Jewulski (1938-2011)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, eksploatacja otworowa, zagospodarowywanie złóż węglowodorów i projektowanie, transport, magazynowanie i dystrybucja węglowodorów

Nota biograficzna

Urodził się 15 stycznia 1938 roku w Charzewicach. Zmarł 4 grudnia 2011 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie-Świerczkowie. Po maturze, w latach 1957-1961, pracował jako laborant i aparatowy w Zakładach Azotowych im. Feliksa Dzierżyńskiego w Tarnowie. W trakcie pracy, w latach 1959-1961, odbył zasadniczą służbę wojskową.

Studiował w latach 1961-1966 na Wydziale Górniczym AGH. Był członkiem Zrzeszenia Studentów Polskich. Tytuł magistra inżyniera górnika uzyskał w roku 1966.

1 grudnia 1966 roku został przyjęty na staż asystencki do Katedry Kopalnictwa Naftowego Wydziału Górniczego AGH. 1 czerwca 1967 roku awansował na stanowisko asystenta. Został przydzielony do Zakładu Eksploatacji Złóż Ropy Naftowej Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydziału Wiertniczo-Naftowego. Od 1969 roku zatrudniony jako starszy asystent. 28 marca 1973 roku obronił pracę doktorską i objął stanowisko adiunkta. Był kierownikiem Zakładu Eksploatacji Otworowej i Inżynierii Złożowej (1979-1981) oraz opiekunem specjalizacji "Eksploatacja Otworowa" Wydziału Wiertniczo-Naftowego(1979-1980). W latach 1987-1988 był kierownikiem Zakładu Eksploatacji Otworowej Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH. W roku 1990 objął stanowisko pełnomocnika dziekana ds. współpracy ze studenckimi Kołami Naukowymi Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Opiekował się Studenckim Kołem Naukowym "Nafta i Gaz". Od 2002 roku kierownik Pracowni Eksploatacji Otworowej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. 21 listopada 1996 roku otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: górnictwo, w specjalności: eksploatacja otworowa. 1 czerwca 2004 roku mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

Recenzent około 70 prac dyplomowych. Autor i współautor 7 książek i monografii, 6 patentów oraz ponad 80 publikacji i referatów prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Kierował lub uczestniczył w opracowaniu ponad 60 prac badawczych, głównie dla potrzeb przemysłu naftowego i siarkowego. Promotor ponad 100 prac dyplomowych.

Członek wielu organizacji i stowarzyszeń, m. in. Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Polsce, Komisji do Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników, Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrna Odznaka Zasłużony dla Górnictwa RP, Stopień Górniczy - Generalny Dyrektor Górniczy II stopnia, Honorowa Szpada Górnicza, Złota Odznaka Honorowa NOT, Złota i Diamentowa Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, odznaki honorowe za zasługi dla województw: pilskiego, krośnieńskiego i tarnobrzeskiego, Nagroda indywidualna III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, III Nagroda zespołowa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Polsce, Odznaka Honorowa "Zasłużony dla Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych"

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/jewulski-jan-003262

Źródła do biogramu

Książki

  • 40th anniversary 1967-2007. Drilling, Oil and Gas Faculty AGH University of Science and Technology in Cracow. Kraków 2007, s. 199, [foto]
  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 289-290, [foto]
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. [Z. 1]. Oprac. H. Sieński. Kraków 2018, s. 37-38, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 131-132
  • Jubileusz XXXV-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu : 1967-2002. Kraków 2002, s. 39, 40, 56

Artykuły