Maria Władysława Trafas

Z Historia AGH
Maria Władysława Trafas
Maria Trafas.jpg
Nazwisko Trafas
Imię / imiona Maria Władysława
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 15 sierpnia 1939
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności inżynieria i ochrona środowiska, ochrona gleb, rekultywacja
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Maria Władysława Trafas (1939-) (Pracę rozpoczęła pod panieńskim nazwiskiem Radwańska)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria i ochrona środowiska, ochrona gleb, rekultywacja

Nota biograficzna

Urodziła się 15 sierpnia 1939 roku w Krakowie.

W 1961 roku ukończyła Wydział Geodezji Górniczej AGH.

W 1961 roku rozpoczęła pracę asystenta w Katedrze Gruntoznawstwa Wydziału Geodezji Górniczej. Od początku działalności badawczej skupiła wokół problematyki przekształceń środowiska przyrodniczego pod wpływem przemysłu. W 1969 roku na podstawie pracy "Wpływ poeksploatacyjnych deformacji powierzchni na zmiany w glebach i sposobie ich użytkowania" napisanej pod kierunkiem prof. Tadeusza Skawiny uzyskała stopień doktora nauk technicznych, a następnie awansowała na stanowisko adiunkta. Od tego czasu jej działalność naukowa ukierunkowana była na problematykę ochrony gleb i rekultywacji oraz oceny stanu środowiska i prognoz jego zmian dla celów sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, obejmując zarówno rozwiązywanie szeregu konkretnych zadań praktycznych, czego wyrazem jest współautorstwo ponad 100 opracowań, jak też badania naukowe.

Wyniki swoich badań referowała na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Autorka ponad 60 oryginalnych opracowań naukowych i publikacji oraz 1 patentu.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej,

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/trafas-maria-001868

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 109, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1961/62]. Kraków 1964, s. 28
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 376


stan na dzień 21.02.2023