Piotr Michał Kulinowski

Z Historia AGH
Piotr Michał Kulinowski
Piotr Kulinowski.jpg
Nazwisko Kulinowski
Imię / imiona Piotr Michał
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 14 lutego 1967


Dyscyplina/specjalności mechanika, transport, górnictwo i geologia inżynierska, automatyka i robotyka, maszyny i urządzenia transportowe, maszyny górnicze, budowa i eksploatacja maszyn
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i RobotykiDr hab. inż., prof. AGH Piotr Michał Kulinowski (1967-)

Dyscyplina/specjalności: mechanika, transport, górnictwo i geologia inżynierska, automatyka i robotyka, maszyny i urządzenia transportowe, maszyny górnicze, budowa i eksploatacja maszyn

Nota biograficzna

Urodził się 14 lutego 1967 roku.

W 1990 roku ukończył Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1990 roku rozpoczął pracę w Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1997 roku na podstawie pracy "Badania modelowe nieustalonych stanów pracy przenośników taśmowych", której promotorem był profesor Roman Jabłoński, uzyskał stopień doktora.

W 2014 roku na podstawie rozprawy "Metodyka zintegrowanego projektowania górniczych przenośników taśmowych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Autor około 140 publikacji i 4 patentów.

Opiekun Koła Naukowego SpaceTeam AGH, działającego przy Centrum Technologii Kosmicznych.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kulinowski-piotr-002514

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1966-67]. Kraków 1967, s. 15
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 131

Inne

stan na dzień 20.10.2023