Stanisław Antoni Latoś

Z Historia AGH
Stanisław Antoni Latoś
Stanislaw Latos.jpg
Nazwisko Latoś
Imię / imiona Stanisław Antoni
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 13 maja 1934
Miejsce urodzenia Grabownica Starzeńska
Data śmierci 5 grudnia 2016
Dyscyplina/specjalności geodezja, geodezja i kartografia, gospodarka nieruchomościami, mechanika górotworu
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Stanisław Antoni Latoś (1934-2016)

Specjalność: geodezja i kartografia, geodezja, gospodarka nieruchomościami, mechanika górotworu

Nota biograficzna

Urodził się 13 maja 1934 roku w Grabownicy Starzeńskiej. Zmarł 5 grudnia 2016 roku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym na Bielanach w Krakowie.

W 1957 roku ukończył studia wyższe na Wydziale Geodezji Górniczej AGH.

W 1957 roku rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze i Zakładzie Geodezji Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W 1964 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W 1985 roku został doktorem habilitowanym. Tytuł profesora otrzymał w 1997 roku.

Prowadził zajęcia dydaktyczne w AGH oraz równolegle w Akademii Rolniczej w Krakowie, Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkole Inżynierskiej w Rzeszowie. Od 1999 roku kierownik Studiów Podyplomowych w Zakresie Szacowania Nieruchomości.

Członek Komitetu Geodezji PAN (od 1975 roku) oraz Stowarzyszenia Geodetów Polskich SGP (od 1967 roku).

Autor ponad 120 publikacji, w tym kilku książek i patentów.

Promotor prac doktorskich.

Autor opracowań i ekspertyz dla górnictwa, energetyki, budownictwa i geodezji.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka "Za pracę społeczną dla m. Krakowa", Złota Odznaka za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii, liczne nagrody resortowe

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/latos-stanislaw-001833

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 30, [foto]
  • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 68
  • Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1957/58]. Kraków 1958, s. 90
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 194, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2016, nr 287 (9 XII 2016), s. A14 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2016, nr 289 (12 XII 2016), s. A13 [nekr.]
  • Nominacje profesorskie. Przegląd Geodezyjny 1998, nr 3 s. 28

stan na dzień 30.01.2023