Jan Paweł II

Z Historia AGH
Jan Paweł II
Karol Wojtyla.jpg
Nazwisko Wojtyła
Imię / imiona Karol
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 18 maja 1920
Miejsce urodzenia Wadowice
Data śmierci 2 kwietnia 2005
Miejsce śmierci WatykanRok przyznania doktoratu h.c. AGH 2000
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za ogromne zasługi w dziele głoszenia miłości i ładu moralnego we wszystkich dziedzinach ludzkiej egzystencji, a szczególnie w budowaniu etycznych fundamentów rozwoju techniki i technologii

Jan Paweł II (1920–2005)

Papież (1978-2005)

Nota biograficzna

Urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie.

W 1936 roku debiutował jako aktor w Domu Katolickim w Wadowicach, w 1937 roku występował w teatrze szkolnym. W okresie 1938–1939 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia zostały przerwane wybuchem II wojny światowej.

W latach 1940–1944 pracował w zakładach „Solvay” w Borku Fałęckim.

W latach 1942–1946 studiował w Seminarium Archidiecezjalnym. W okresie 1945–1948 był młodszym asystentem na Wydziale Teologicznym UJ. W 1946 roku przyjął święcenia kapłańskie.

W tym samym roku zadebiutował jako poeta („Pieśń o Bogu ukrytym”) oraz rozpoczął studia w Rzymie, które zakończył egzaminem doktorskim w 1948 roku. W grudniu tego roku uzyskał też doktorat na UJ.

W latach 1949–1951 był wikariuszem w parafii św. Floriana w Krakowie, w latach 1951–1953 przebywał na urlopie naukowym w związku z przygotowaniem się do habilitacji (docentem został w 1956 roku). W 1958 roku otrzymał nominację na biskupa pomocniczego w Krakowie, w 1963 roku na metropolitę krakowskiego. W 1967 roku otrzymał godność kardynała.

16 października 1978 roku został wybrany 264 papieżem i przyjął imię Jan Paweł II.

Autor m.in.: „Miłość i odpowiedzialność”, „Osoba i czyn”, „Brat naszego Boga”, „Poezje i dramaty”, „Przekroczyć próg nadziei”, "Traktat rzymski".

Kontakty AGH z Ojcem Świętym w Watykanie.

Na początku pontyfikatu Jan Paweł II, w trakcie swojej I Pielgrzymki do Ojczyzny, 8 czerwca 1979 roku podczas spotkania z profesorami uczelni Krakowa oraz przedstawicieli kultury, sztuki i nauki na Skałce w swojej homilii nawiązał do naszej uczelni: „Dzisiaj żyjemy w epoce ogromnego narastania zainteresowań i zapotrzebowań techniki. Kraków także stał się wielkim ośrodkiem techniki już w okresie międzywojennym, z chwilą gdy tu powstała Akademia Górniczo-Hutnicza”.

7 października 1998 roku Senatu AGH wystosował przesłanie do Ojca Świętego, z okazji XX-lecia pontyfikatu, zawierające prośbę o uczynienie Świętej Królowej Jadwigi patronką jednoczącej się Europy oraz zaprosił Go do odwiedzenia uczelni w roku jubileuszowym 80-lecia. Uchwała ta została przekazana papieżowi podczas audiencji prywatnej 18 listopada 1998 roku przez delegację, której przewodniczył Rektor AGH prof. Ryszard Tadeusiewicz. Podczas wizyty w Ojczyźnie, 17 czerwca 1999 roku Ojciec Święty przybył przed gmach główny AGH, na spotkanie z jej pracownikami i studentami w trakcie, którego poświęcił odrestaurowaną figurę św. Barbary oraz sztandar Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.

2 lutego 2000 roku Senat AGH nadał Janowi Pawłowi II tytuł doktora honoris causa AGH, w uzasadnieniu pisząc " w uznaniu ogromnych zasług w dziele głoszenia miłości i ładu moralnego we wszystkich dziedzinach ludzkiej egzystencji, a szczególnie w budowaniu etycznych fundamentów rozwoju techniki i technologii".

Uroczyste wręczenie Doktoratu Honoris Causa AGH Janowi Pawłowi II odbyło się podczas IV Pielgrzymki pracowników AGH do Rzymu w dniach 31 marca – 9 kwietnia 2000 roku. Delegacja Senatu liczyła 33 osoby, a w grupie pielgrzymkowej było ok. 250 osób. Sama uroczystość odbyła się 3 kwietnia 2000 roku w Sali Konsystorskiej i miała charakter uroczystego posiedzenia Senatu AGH. Po laudacji, wygłoszonej przez Rektora AGH prof. Ryszarda Tadeusiewicza, nastąpiło wręczenie dyplomu doktora honorowego podpisanego przez rektora i dziekanów wszystkich wydziałów AGH. Na lewe ramię Ojca Świętego Rektor AGH nałożył epitogium – szarfę w barwach uczelni z herbem i gronostajami, stanowiące zewnętrzny symbol Doktora Honoris Causa naszej uczelni. Wręczono również spiżową plakietkę, specjalnie wykonanej na tę uroczystość przez pracowników Wydziału Odlewnictwa. Jej bogata symbolika przedstawia na awersie, w tle otwartych drzwi widoczną postać Ojca Świętego. Napis na awersie i wierzejach ogłasza: „Nadanie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie AD 2000.” W górnej części plakietki znajdują się herby – papieski i akademii. Na rewersie została upamiętniona wizyta Papieża w AGH. W dolnej lewej części widoczny jest fronton gmachu głównego AGH z figurą św. Barbary. Po przemówieniu Papieża nastąpiło zamknięcie oficjalnej części ceremonii i zaistniała możliwość osobistego spotkania z Ojcem Świętym. Podczas tej uroczystości akademia otrzymała od Papieża niezwykły dar – Jego portret wykonany techniką majolikową. Dar ten obecnie zawieszony jest przed aulą w pawilonie A-0. Traktujemy Ojca Świętego jak inżyniera świata, inżyniera dusz ludzkich – powiedział Rektor AGH prof. R. Tadeusiewicz.

7 listopada 2008 roku w holu budynku głównego AGH A-0 uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą 30 rocznicy wyboru kardynała Wojtyły na Papieża. Odsłonięcia dokonali: Rektor AGH prof. Antoni Tajduś oraz były Rektor AGH prof. Ryszard Tadeusiewicz. Tablicę poświęcił ksiądz prałat Andrzej Waksmański. Tablicę zaprojektował i wykonał artysta rzeźbiarz Michał Bartkiewicz. Przedstawia ona postać Jana Pawła II na tle gmachu głównego AGH. Znajduje się tam też sentencja „Labore creata, labori et scientiae servio” (Z pracy powstałam, pracy i nauce służę), która jest dewizą naszej uczelni oraz informacja o Papieżu Doktorze Honoris Causa AGH. Uroczystość ta zakończyła obchody Dni Papieskich w AGH.

Źródła do biogramu

Książki

 • Encyklopedyczny słownik sławnych Polaków. Warszawa, 1996, s. 128
 • Niekonwencjonalne metody kształcenia studentów AGH. Pod red. B. Barchańskiego. Kraków 2016, s. 9-51, [foto]
 • Wielka encyklopedia PWN. [t.] 12 : Iglesias — Joanna d'Arc. - Warszawa, 2002, s. 383–386

Artykuły

 • Czaja P.: Msza święta z okazji 100. rocznicy urodzin sw. Jana Pawła II. Vivat Akademia 2020, nr 22, s. 28-31, [foto]
 • Gazeta Wyborcza 2000, nr 78 (4 kwietnia 2005), s. 1–2
 • Historia AGH zatrzymana w brązie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2000, nr 76, s. [1]-3
 • Korpanty E. : Spotkania z Papieżem - w fotografii uwiecznione. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2000, nr 81/82, s. 7, [foto]
 • [Kryś-Dyja A.]: Senat [AGH] : 2 lutego 2000 roku. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2000, nr 75, s. 13
 • Mitkowski S., Suliński P. : Uroczyste wręczenie doktoratu honoris causa AGH Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2000, nr 77, s. 1, 14-21, [foto]
 • Nowak R. : Dni Jana Pawła II w Krakowie i Małopolsce ( . Biuletyn AGH 2008, nr 11, s. 2 - 6, [foto]
 • Pawlak B.: Wszystkie drogi... . Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 140, s. 17, [foto]
 • Posiedzenie Senatu AGH w dniu 2 lutego 2000 r. Uchwała Nr 1/2000 Senatu AGH z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa AGH Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2000, nr 75, s. 1-3, [foto]
 • Rzadkosz S.: Historia zapisana w odlewach. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2000, nr 83, s. 2-3, [foto]
 • Senat żałobny AGH : 6 kwietnia 2005 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005 nr 140, s. [2], [foto]
 • Sieński H. : Doktor Honoris Causa AGH 2000 - Papież Jan Paweł II. Biuletyn AGH 2011, nr 40, s. 23 - 25, [foto]
 • Sieński H.: Papież Jan Paweł II : tablice - pamięć wiecznie żywa - część 61. Biuletyn AGH 2018, nr 130, s. 25-28, [foto]
 • Sieński H.: Jan Paweł II : nauczanie : związki z AGH : w 40 rocznicę inauguracji pontyfikatu 16 października 1978 : wystawa w Bibliotece Głównej AGH. Vivat Akademia 2018, nr 19, s. 60–62 [foto]
 • Sieński H.: Papieża związki z AGH : wystawa w Bibliotece Głównej AGH. Biuletyn AGH 2018, nr 130, s. 44–45, [foto]
 • Społeczność AGH pożegnała Jana Pawła II. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005 nr 140, s. [1], [foto]
 • Sulima Z. : Rok Akademicki 2000/2001 uważam za otwarty. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2000, nr 83, s. 14-15
 • Suliński P.: Klub Rzymski : minęło 10 lat. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 140, s. 18, [20], [foto]
 • Suliński P.: Pielgrzymka smutkiem znaczona : Ziemia Święta 2005 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 141, s. 16-17, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: 20. rocznica tego, jak Jan Paweł II został doktorem honoris causa AGH. Vivat Akademia 2020, nr 22, s. 17-27, [foto]
 • Tadeusiewicz R. : Laudacja związana z nadaniem Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2000, nr 77, s. 13
 • Tadeusiewicz R. Pożegnanie Ojca Świętego. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005 nr 140, s. 3, [foto]
 • Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w AGH 17 czerwca 1999 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 68, s. 2, 14-15, [foto]

Inne

 • Dyplom nadania DHC AGH (materiały Muzeum AGH)