Jan Musiałek

Z Historia AGH
Jan Musiałek
Jan Musialek.jpg
Nazwisko Musiałek
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 17 lipca 1920
Miejsce urodzenia Zawiercie
Data śmierci 10 kwietnia 1996
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności matematyka, równania różniczkowe
Pełnione funkcje zastępca dyrektora Instytutu Matematyki AGH (1969–1979)
Wydział Instytut Matematyki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. Jan Musiałek (1920–1996)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, równania różniczkowe

Nota biograficzna

Urodził się 17 lipca 1920 roku w Zawierciu, zmarł 10 kwietnia 1996 roku w Krakowie. Pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.

W 1950 roku ukończył studia matematyczne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1964 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) uzyskał stopień doktora nauk matematyczno-fizycznych, tam też habilitował się w 1971 roku. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1978 roku.

Z AGH związany od 1951 roku, gdzie pracował najpierw jako asystent (1951–1963), adiunkt (1963–1969), docent (1969–1978), a następnie jako profesor nadzwyczajny (od 1978 roku). Współzałożyciel Instytutu Matematyki AGH, a latach 1969–1974 pełnił funkcję jego wicedyrektora. W okresie 1969–1990 kierował Zakładem Równań Różniczkowych. Współorganizator Środowiskowego Seminarium z Równań Różniczkowych w 1969 roku. W 1990 roku przeszedł na emeryturę.

Autor ok. 70 prac oryginalnych opublikowanych w czasopismach, promotor 6 rozpraw doktorskich.

Badania: (ze stosowaniem odpowiednich funkcji Greena i potencjałów Greena): problemy graniczne dla równań różniczkowych — zagadnienia brzegowe, brzegowo-początkowe oraz graniczne z warunkami brzegowymi typu Dirichleta, Neumanna, trzeciego rodzaju oraz ich kombinacjami na różnych częściach brzegu; równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe typu eliptycznego i parabolicznego rzędu drugiego i wyższych — zagadnienia brzegowe dla kilku równań rzędu drugiego i wyższych rzędów parzystych liniowych i quasi-liniowych.

Działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego w latach 1953–1973, przewodniczący Rady Zakładowej ZNP AGH w latach 1955–1956.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nagrody resortowe (1964, 1969, 1972, 1990), inne

Źródła do biogramu

Książki

  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 29- 117
  • Duda R.: Matematycy XIX i XX wieku związani z Polską. Wrocław 2012, s. 332-333 (Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 3427)
  • Katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych 1964. Warszawa - Poznań 1965, s. 164-165, 858
  • Słownik biograficzny matematyków polskich. Red. S. Domoradzki, Z. Pawlikowska-Brożek, D. Węglowska. Tarnobrzeg 2003, s. 165
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 241
  • Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. T. 3 : M – R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 249, [foto]

Artykuły

  • Biuletyn Rektora [AGH] 1990, 15 listopada, s. 2-3
  • Choczewski B.: Od Redakcji. Zeszyty Naukowe AGH; nr 1396 [Seria] Opuscula Mathematica 1991, z 10, s. 11-13