Antoni Edward Skrzypiński

Z Historia AGH
Antoni Edward Skrzypiński
Antoni Skrzypiński.jpg
Nazwisko Skrzypiński
Imię / imiona Antoni Edward
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 1 października 1938
Data śmierci 26 maja 2019
Miejsce śmierci Meksyk
Dyscyplina/specjalności konstrukcja maszyn, technologia maszyn, budowa maszyn
Wydział Wydział Maszyn Górniczych i HutniczychProf. dr hab. inż. Antoni Edward Skrzypiński (1938-2019)

Dyscyplina/specjalności: konstrukcja maszyn, technologia maszyn, budowa maszyn

Nota biograficzna

Urodził się 1 października 1938 roku. Zmarł 26 maja 2019 roku w Meksyku.

Uczęszczał do V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, które ukończył w 1956 roku. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, gdzie w 1961 roku uzyskał z wynikiem bardzo dobrym stopień magistra inżyniera o specjalności: konstrukcja obrabiarek, narzędzia i technologia budowy maszyn.

1 stycznia 1962 roku, jako asystent rozpoczął pracę w Katedrze Mechaniki Technicznej Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH. W maju 1970 roku na podstawie pracy "Badania stanu warstwy wierzchniej w płytkach wzorcowych", napisanej pod kierunkiem prof. Stanisława Markowskiego uzyskał doktorat.

W czerwcu 1980 roku przed Radą Wydziału MGiH przedstawił i obronił pracę habilitacyjna na temat konstytuowania naprężeń w warstwie wierzchniej po różnych operacjach technologicznych. Obydwie prace z racji wysokiego poziomu zostały nagrodzone przez ministra Szkolnictwa Wyższego.

Współpracował z wiodącymi ośrodkami prowadzącymi badania podstawowe z zakresu fizykochemii powierzchni w kraju i zagranicą.

W 1975 roku w Aauchen w Niemczech odbył staż naukowy. W latach 1976-1978 był oddelegowany służbowo na Politechnikę Kielecka, gdzie prowadził Instytut Technologii Maszyn, współpracując, jako dyrektor i naukowiec z "ZŁT-Iskra Kielce", zakładem prowadzącym masową produkcję łożysk tocznych oraz innymi zakładami tego regionu.

po powrocie do AGH pracował, jako docent w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn Wydziału MGiH, a w 1985 roku objął w nim funkcję kierownika Zakładu Technologii Budowy Maszyn.

W 1988 roku został zaproszony do Instytutu Technologicznego w Queretaro w Meksyku, jako visiting profesor. Prowadził wykłady na wielu uczelniach meksykańskich, a w 1990 roku rozpoczął pracę w najlepszej uczelni technicznej tego kraju - Instituto Tecnologico de Monterrey, gdzie wykładał, prowadził badania i współpracował z przemysłem samochodowym (koncern Spicer) do 2000 roku.

W 2000 roku podjął pracę nw Uniwersytecie San Juan w Puertorico, na którym do 2018 roku był czynnym profesorem tytularnym prowadząc wykłady i prace badawcze z zakresu konstrukcji i technologii maszyn.

Pracując w Meksyku, był inicjatorem kursów letnich dla studentów uczelni latynoamerykańskich prowadzonych od 20 lat w AGH.

Autor kilku opracowań książkowych, wielu artykułów naukowych i popularyzatorskich w czasopismach o znaczeniu międzynarodowym oraz wielu patentów.

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1962/63]. Kraków 1963, s. 81
  • [Skład Osobowy AGH … 1963/64]. Kraków 1964, s. 146

Artykuły

  • Rusek P.: Profesor Antoni E. Skrzypiński (1938-2019). Biuletyn AGH 2019, nr 143, s. 37, [foto]